Uppstigningen

Att växa i kärlek

Grunden i Ljusarbetet handlar om hur vi kan höra våra egna frekvenser så att vi kan höja vårt medvetande till nya dimensioner av upplevelser. Därmed upplever vi också en en uppstigning till ett större liv!

Uppstigningen, eller the Ascension, har talats om länge. Mycket länge. Redan i Bibeln beskrivs hur Jesus gör sin fysiska uppstigning, och en mer symbolisk uppstigning anser många visas bl.a. vid Nazcalinjerna i Peru. Till de mest kända tidiga källorna hör texterna av bl.a. Alice Bailey och Djwal Kuhl. Detta är också källor som fortarande används, vid sidan av den uppsjö av litteratur från dags dato.

Det var först på 80-talet som läran fick sitt absoluta genombrott. I andan av en nyväckt andlighet, ett ekonomiskt samhälle som tillät oss att ta tid till utveckling, fascination för science fiction och yttre rymden fick äntligen den del av den sekulariserat kristna världsuppfattningen plats att utvecklas som handlar om just Kristus och de andra uppstigna mästarna som på olika sätt påverkar, inspirerar och styr våra liv här på jorden.

Under 80-talet och in på 90-talet var det också många som fortfarande tolkade informationen väldigt bokstavligt, och mer eller mindre satt med sin tandborste i handen och väntade på att bli upphämtade av rymdskepp. Det är mycket möjligt att en hel del människor blev upphämtade på olika sätt, men det kom aldrig i den omfattning som det "varnades" för.

Under 90-talet och fram till dags dato har däremot betydelsen bakom uppstigning gått från att ha varit ett fysiskt, faktiskt uppstigande till en tanke om att se hur vårt medvetande kan bli mer upplyst och vi på så sätt får chans att uppleva vår värld från ett högre perspektiv. Från ett uppstiget medvetande. Detta är också den tanke som jag tycker är mest intressant och inspirerande, för den inbjuder alla till att arbeta med sitt inre till att bli lite mer kärleksfullt varje dag.

Genomgående är tanken om den jordiska planen och om att det verkligen finns ett högre syfte med att vi är här -.och för att Jorden är här. Tillsammans kan vi lära känna detta syfte för att till slut nå fram till målet om en harmonisk jord. Ett mål som det väl finns få som inte delar.

Det finns också en tanke om att när man gjort sin Jordiska Uppstigning har man avslutat den reinkarnationscykel som man haft på Jorden, och att man kan förbereda sej för ett fortsatt liv antingen på jorden, fri från Karma, eller på någon annan Paradisisk plats i Universum. Detta är också en tanke som de flesta stora världsreligioner anammar om än på olika sätt.

Själva arbetet skiljer sig inte mycket från det som vi redan talat om i många andra forum här; nämligen strävan efter renhet, klarhet, insikt och villkorslöshet. Och redskapen är också desamma; Meditation, AuraSoma, Healing, Kanaliseringar och ceremoniellt andligt arbete. Samma redskap som i olika former dessutom återkommer inom alla större religioner ex, kristendomens sju sakrament eller utövandet av de tio sfärerna i Kabbalans livets träd.

Så i slutändan tror jag att det handlar om att arbeta med oss själva att finna ett större ljus inom oss. För ju större det ljuset är, desto klarare kommer det också upplysa andras väg, så att de kan finna sin sanning. Slå sig ner, andas djupt och finna den inre friden som är utgångspunkten för frid också på hela jorden.