Sympatisk Resonans

      Om Du någon gång tagit en promenad i naturen då Du haft ett problem att lösa och kanske funnit lösningen under promenaden eller när Du kommit hem, så förstår Du. Naturen har inneboende i sig själv en läkande och livsbejakande energi påverkar vårt medvetande på en mycket subtil nivå, vare sig vi vill det eller inte.

  Naturens och Livets gåva till mänskligheten är medvetenhet

    Lättare brukar det dock vara att känna igen avsaknaden av denna positivism, när man ex befinner sej i en extremt konstruerad och destruktiv stadsmiljö eller liknande. Och det är för att återföra och ingjuta denna underbara medvetenhet, denna stillhet och andlighet, i våra liv som många människor idag använder sig av Aura-Soma och andra olika former av Energialstrade produkter som verkar genom s.k. Sympatisk Resonans.

    Egentligen är det, som alltid, ointressant att med empiriska mått försöka passa in ett trossystem (det komplementära) i ett annat (det vetenskapliga). Men när de fullständigt smälter samman så är det oundvikligt. Aura-Soma är ju på många sätt ren, klassiskt tillämpad, existensialiserad fysik - Ljud, Ljus och Färg.

    Om Du tänker Dig en harpa och en stämgaffel så kan Du få en bild av hur Aura-Soma fungerar, ur ett annorlunda perspektiv - under en horisont av sympatisk resonans.    När Du slår på stämgaffeln kommer den att avge ett ljud som färdas i vågor. Om Din stämgaffel ger tonen C och Du håller den nära harpan kommer ljudvågorna att färdas till harpans strängar. Den sträng som är stämd i tonen C kommer att ge resonans utan att Du rör den. Detta kallas för sympatisk resonans och är en fysisk lag.   

   Exakt samma experiment kan Du göra om Du har ett piano (det är nämligen inte så många som har en harpa stående hemma…) Håll nere den högra pedalen och slå an en ton, ex C. Fortsätt hålla nere pedalen och sätt sedan fingret försiktigt över strängen som Du slog an så att den tystnar. Då tycker man ju att pianot också borde tystna, men det gör det inte. Det kommer att fortsätta ljuda och klinga i tonen C, för att alla andra strängar som klingar tonen C i alla olika oktaver påverkas så starkt av svängningarna.

    Eller på andra hållet, om Du med ena handen försiktigt trycker ner en oktav med 2 C´n utan att strängarna slås an, men så att strängarna ändå ligger fritt. Slå sedan an ett tredje C, kort och kraftigt. När den ton Du slog an tystnar kommer de andra på C´na att fortsätta klinga. Av vibrationerna. Av denna sympatiska resonans.  

   Aura-Soma fungerar på samma sätt. Den är en naturens stämgaffel, och när vi använder en Essens, Pomander eller Balansolja uppstår en resonans i harmoni med just dess kvalité.  Begränsningar och disharmoni kan börja förändras. Varje människa upplever Essensens effekter på olika sätt, men alla upplever dem på något sätt. De åstadkommer helt enkelt en förändring i medvetandet med en Andlig och Mental Sympatiskt Resonans.

   Essensernas och Healingens funktioner kan även förklaras genom att tänka på de olika nivåer av interaktion som sker i universum - mekaniskt, kemiskt och energimässigt

      Tänk dig att en person råkat ut för en olycka och brutit benet. Det brutna benet beror på mekanisk påverkan mellan personens ben och marken. För att läka benet behövs en annan mekanisk påverkan - benet måste reponeras och immobiliseras.

    Nästa nivå av reaktion är kemisk. Genom en inre kemisk process kommer det brutna benet och skadad vävnad att läkas. En annan kemisk process sker om personen ex. tar smärtstillande medicin.  

Nu har vi kommit till en nivå där det kan ske en energimässig interaktion. Om man använder värme eller kyla på ett skadat område skulle det vara en energipåverkan. Medan värmen eller kylan är lätta att känna så finns det annan typ av energi som vi inte kan känna.

   Exempelvis kanske doktorn vill ha en röntgen gjord för att se hur det brutna benet läker. Röntgenstrålar, solens UV-strålar och mikrovågor är exempel på energimässig påverkan som inte kan uppfattas med våra sinnen trots att dom interagerar med oss och påverkar våra dagliga liv på olika sätt.

    Aura-Soma påverkar oss energimässigt som en subtil vibration. De kan inte ersätta den mekaniska handlingen som sätter benet tillbaka på plats. Inte heller kan de ersätta den kemiska påverkan för att läka benet och vävnaden.

Vad de kan göra är att gynna läkandet på en subtil nivå, som främjar hela läkningsprocessen. Och detta gäller ju förståss inte bara brutna ben, utan alla former av yttre och inre påverkan som skapar ex. stress, trötthet och oförmåga att koncentrera sig etc.

    I exemplet ovan kan Aura-Soma med stor framgång användas för att hjälpa till att släppa det emotionella traumat av upplevelsen eller för att hjälpa personen att hantera den nya vardagen med ett brutet ben som skall läkas. I en annan situation kan det handla om att fokusera inför en viktig uppgift, slappna av inför sänggående eller öppna upp inför meditation.

    Och sett ur denna synvinkel är det med stor önskvärdhet som arbetet med att integrera Aura-Soma i de mer traditionella, och ofta skolmedicinska, behandlingsformerna. Och här har vi som terapeuter en stor och viktig uppgift, först och främst genom att föregå med ”gott exempel”.

   Att själva vara så trygga och sköna i vår egen användning av Aura-Soma att vi både manifesterar dess energier rent fysiskt - men också väcker den nyfikenhet, kunskap och glädje som var det som gjorde att alla vi också en gång startade med dessa fantastiska redskap.

Vi är själva de stämgafflar, eller vibrerande toner, från vilka den sympatiska resonansen av det vibrerande användandet av Aura-Soma klingar. Ingen handling är för liten. Inget offentligt användande är för försumbart i vår mission att sprida kunskapen och effekterna av detta ljus och dessa energier. Och ingen annan än Du och Jag är den som är ansvarig för kännedomen. Det är varje persons egen kraftfulla inställning som gör hela skillnaden.

Hela skillnaden. Och det känns fantastiskt…

hem