Seraphis Bey
Kraftfull rening

Seraphis Bey är en av de mest renande och helande av alla mästare. Han är tillgänglig varje sekund från sitt eteriska healingtempel i Luxor. Du kan vara där på en sekund, genom att bara tillåta den resan att ske i Ditt inre. Där kan Du få energi och kraft att försona, förlåta, läka och rena - på alla nivåer. Det är en fantastisk plats, och ger detta den minsta återklang inom Dej bör Du genast i meditation bege Dej till Luxor - då väntar Seraphis Bey på Dej där!

1967 dikterade Seraphis Bey boken "Dossier on the ascension" och han var också en av de grundande energierna i Teosofin. Förutom en mindre inkarnation på Atlantis har Seraphis Bey två stora inkarnationer:

Amenhotep III 1402 -1364 f.kr
Amenhotep III utgjorde under sin 38-åriga regeringstid (1390 - 1352) en kulmen på det forntida Egyptens fullänsning och genom det som han gjorde hjälpte han till att en gång för alla befästa, och för eftervärlden bevara, Egytpens makt och status.
Under hans regeringstid var landet rikt och relationerna till resten av världen etablerades genom fred, inte med krig. I inskriptioner i hans gravtempel nämns för första gången Mykene, Phaistos och Knossos vilket visar på de de fantastiska resor hans land företog sig under hans regeringstid.

Amenhotep II var, vid sidan om att vara en stor ledare, också stor konst och antikvitetsälskare. Hans intresse för arkitektur och  infrastruktur gjorde också att han påbörjade ett stort byggnadsprogram med bland annat hamnar, kanaler, sjöar(!) och hans stora begravningstempel i Thebe, det största i Egypten. Han initierade dyrkandet av Solskivan, och Solguden Aton.

Amenhotep III´s berömda kolonner och statyer är verkligen magnifika, och hans mumie och gravplats kan Du idag besöka i Egypten.

 

Leonidas av Sparta (?-480 f kr)
Leonidas av Sparta var en Spartansk kung och general som 481 f kr ledde sin arme in i slaget vid Thermopyle mot den persiske kung Xerxes I. Leonides lyckades försena den persiska invasionen i två dagar med endast 300 man. Efialtes, en thessalier, förådde sin ledare och visade perserna en annan väg att attackera bakifrån. Leonidas skickade iväg en del av sin arme till säkerhet, och dog stridandes mot perserna med 700 frivilliga.
I och med detta gjorde också Seraphis Bey sin uppstigning.

Seraphis Bey inom Aura Soma

ElMorya    Hilarion     Kuthumi     Kristus      KwanYin      SaintGermain      LadyNada      SeraphisBey      Mikael      Gabriel