Reiki
Healing med Universell Energi

Reiki är den healingteknik som man kan säga är lika enkel som den är effektiv, och den manifesterar verkligen uttrycket less is more. För i Reiki handlar det mindre om att göra en massa, om att använda en massa fancy redskap, tokiga ritualer eller märkvärdiga gester - här handlar det mer om att bara vara, och genom detta enkla varande, och healerns egen känsla och medialitet, låta den Universella kraften; Reiki, kanaliseras ner till mottagaren.

Detta är förmodligen också anledningen till att Reiki är så otroligt populärt. Reiki lärs ut och praktiseras över hela världen, och tillvägagångssättet är i princip detsamma vart man än finner det. Någonstans på jorden är det alltid någon som arbetar och kanaliserar kraften - så flödet till jorden är konstant! Det är alltså mer eller mindre för den initierade att "koppla upp" sej mot detta flöde och låta sej själv och sin omvärld bli healad!

För att kunna just koppla upp sej mot just denna specifika energikälla, Reiki, behöver man först bli visad vägen till vart den ligger - och det görs genom ett antal initieringar. Där blir ens eget under och övermedvetna visat och presenterat för flödet, och den personen kan sedan uppleva hur den som kanal för flödet utövar just Reikihealing.

Vad skiljer Reiki från andra healingmetoder?
Precis som med alla annan healing är det inte Reikin i sig som botar eller transformerar. Det den snarare gör är att hjälpa kroppen att göra det själv! Och det fungerar lika bra på människor, djur och växter... och på allt annat levande så som kristaller, situationer, händelser, ja t.o.m. Jorden och Universum självt! Precis som många andra metoder verkar Reikin genom och i Auran, såväl som att den balanserar våra Chakran.

Reiki är alltid positivt och fullständigt oförmöget att skada någon levande varelse, och som utövare behöver man aldrig bekymra sig för att "dosen" skulle bli för hög - Reikikraften balanseras och nyanseras fullt o uteslutande av mottagarens system, och det är alltid (på någon nivå) den som får healingen som styr och bestämmer. Man hör någon gång, om än otroligt sällan, om personer som mått dåligt när de initierats till Reikikraften, men det beror aldrig på Reiki utan alltid på personens eget psyke, karma, andliga eller emotionella tillstånd. Reiki i sig kan aldrig skada. Det värsta som skulle kunna hända är att det inte hjälper alls - och det har jag aldrig hört talas om!

Reiki tillhör inte, eller associeras inte, med någon särskild trosinriktning eller religion - och det är helt fritt varje levande varelse i detta Universum att ta del av den!

Bakgrund
Historien om Reiki börjar i 1800-talets Japan och en man som heter Mikao Usui.. Redan i tidig ålder börjar han intressera sig för själslig utveckling, och i synnerhet Buddhas förmåga till att hela den fysiska kroppen. Han studerade gamla skrifter om healing på kinesiska och sanskrit vid Budhistiska tempel och Zenkloster.
Usui bestämde sig för att finna vägen till healingens gåva, och begav sig ut på sin egen 21-dagarsprocess. Den tid som så många olika tekniker och traditioner använt sig av på olika sätt. Usui tillbringade denna tid mediterandes på det heliga berget Kurama. Därefter fann han sin initiering, och med den ett antal symboler och instruktioner om hur de ska användas. Det är nu dessa symboler som symboliserar de olika initieringsstegen.

Usui arbetade med Reiki under många år och slutade inte att häpna över resultatet. Han arbetade bl.a. i Kyotos slumområden och kunde se hur sjuka människor snabbt blev friska. Dessväre återvände sjukdomen och tyngden hos människorna alltid kort efter att han givit sin healing till området, och det var då han insåg en av Reikins grundprinciper. Nämligen att Reiki bara ska ges till den som som själv valt att få den, annars är det dels ett intrång i en annan männskas integritet, och dessutom förhållandevis verkningslöst. Detta är ju just för att Reikin i sig inte är ett mirakel - utan miraklet ligger i det som kroppen själv klarar av att göra efter att den stimulerats med Reiki. Och det är svårare att göra i en helt omedveten kropp...

Efter denna slutgiltiga insikt startade Usui att instruera andra om kraften, och hur man hanterar den. Och därifrån har rörelsen växt och spridits över världen - allt utifrån Mikao Usuis eget hjärta.

Vi är alla elever till Källan
Mikao Usui efterlämnade vid sin död 1926, 16 st Reiki Masters som förde traditionen vidare. En av dessa var Dr Hayashi som i sin tur lämnade över till dussinet nya Masters, varav en heter Hawayo Takata, som också var den som förde Reikin till USA.
Där initierade han bl.a. svenskan Wanja Twan/Holmstörm, som i sin tur tog Reikin till Sverige. Qanja utbildade Ulla Voll, som utbildade Birgit Näslund som i sin tur initierade min Master, Carina. Och på så sätt är jag i 7:e ledet direkt nedstigande Reikihealer från Mikao Usui själv. Och jag är också övertygad om att Usuis ande och stora hjärta alltid är med mej när jag utför den healing han lämnade som arv till mänskligheten.

Bara för idag - var fri och lycklig
Bara för idag - låt Dej bli omhändertagen

Hedra Din kosmiska familj och läraren i varje annan person
Var tacksam över allt Du välsignats med

Lev medvetet i ögonblicket
Visa Din tacksamhet mot allt levande

Universell Energi