Redskapen
hjälpen på vägen

I vårt arbete med vår egen andighet så finns det många olika redskap som vi kan använda oss av. Gemensamt för de allra flesta är att de är spännande och roliga att jobba med - men sällan nödvändiga och ska helst inte bli oumbärliga. Det är alltid vårt eget hjärta, vår egen fantasi och vår egen energi som är viktigast. Kan däremot redskapen stimulera och inspirera oss, är det bara att välkomna dem in i vårt liv.