Quintessenser
Mästarenergierna nära dej

Quintessencerna är uppbyggda på ett liknande sätt som pomandrarna, fast rymmer en än mer subtil och andlig energi. Varje mästares kvalitet genomsyrar respektive flaska och låter det flödet föras in i vårt medvetande och vårt liv. En egen, och direkt kontakt med Skaparen och Alltet.

Att använda Quintessencerna är att på allvar arbeta med sig själv på den djupaste nivån - att fullt ut börja ta ansvar för sin egen utveckling - och sitt liv! Använd dem som pomandrarna när Du behöver koncentration, inspiration, lust, vila, meditation eller bara ren och villkorslös kärlek...

Quintessencerna stödjer och förstärker effekten av balansoljorna, och förändrar också energin på annan fast materia. Använde Quintessencerna och ge healing till ett fyllt badkar, över mat eller över att glas vatten. Du kan också med stor framgång använda dem för att förändra energin i ett rum och transformera ilska, aggressioner och negativitet till att bli samförstånd, lust och öppenhet, ex. inför ett viktigt möte eller en familjemiddag.

Quintessencerna ska aldrig användas invärtes, utan ex, mat och vatten låter sig helt enkelt påverkas av att Du själv tar några droppar i händerna och skänker healing till den materian, på samma sätt som Du gör när Du ger in i Din egen aura...

 

Hur Du använder quintessencerna?

Ta 3 droppar på vänster handled och gnugga försiktigt samman handlederna. För sedan in Quintessencen i Din Aura. Låt händerna vara änglavingar som rör sig genom Dina olika eteriska kroppar och stannar upp vid Dina olika chakran för att läka och heala. Om Du känner för det sänd energi och färg till både Jorden under Dina fötter och Kosmos ovanför Ditt huvud.
För sedan samman händerna som en lotus och andas in doften, energin och färgen med några djupa andetag.

Quintessencerna behövs inte skakas och är ej individuella, utan många kan använda dem samtidigt.

Många av Quintessencerna representeras av spännande inkarnationer under tidens gång, och deras betydelse och symbolik är något som användaren av denna Quintessence på olika sätt, och på olika nivåer, får ta del av. Se det som ren fakta, en vacker metafor eller en bildlig allegori - det intressanta är uteslutande det som är sant i Ditt hjärta - och där Är de sant...


 

El Morya

Grundtema: Ske din vilja.
Transformationstema:
Att känna tillit till Guds vilja
Kristaller: Safir, Blå Flourit, Sodalit, Lapis Lazuli och Blå Agat.
El Morya Balansolja

Läs mer om El Morya här
 

Kuthumi

Grundtema: Förbindelsen mellan änglarnas energier, och människornas.
Transformationstema: Kontakt och utbyte mellan devor, växt- och djurväsen.
Kristaller: Topas, Citrin, Gul kvarts, Bärnsten
Kuthumi Balansolja

Läs mer om Kuthumi här
 

Lady Nada

Grundtema: Att lösa upp aggressioner
Transformationstema: Kosmisk kärlek genom språk, musik och färger.
Kristaller: Rosenkvarts, rubin, röd turmalin, Rosa safir, flourit
Lady Nada Balansolja

Läs mer om Lady Nada här
 

Hilarion

Grundtema: Vägen, Sanningen och Ljuset.
Transformationstema: Kärlek ger inre ljus och sanning.
Kristaller: Smaragd, grön flourit, grön kalcit, akvamarin, moldavit. mossagat.
Hilarion balansolja

Läs mer om Hilarion här
 

Serapis Bey

Grundtema: Rening.
Transformationstema: Energiutvidgning.

Serapis Bey hjälper oss vid kontakter med mikro- och makrokosmos, både utom och inom oss själva. Han tar också emot när vi rör oss mot ljuset. 
Har en mycket renande effekt. Bra att använda vid varje healingsession, och hjälper det elektromagnetiska fälten att expandera. Förbinder oss med stjärnornas energi, med gudinnan Sofia som för ner visdom ifrån ovan. Använd Serapis Bey på kristaller för att få andra dimensioners kunskap och information, och utmärkt  för rening av Aura-Soma flaskor och kristaller.

Energin från Serapis Bey var en av de grundande inom Teosofin.

Seraphis Bey balansolja

Läs mer om Seraphis Bey här
 

Kristus

Grundtema: Att utveckla den tjänande kärleken.
Transformationstema: Övervinnelse av egot, kärleksfullt grundad aktivitet.
Ljuset och de högre energierna kommer till jorden genom denna essens.Väcker upp oss till kristusenergin som finns inom oss alla.Upplyser oss om vårt livssyfte. Stärker energifält och är en underbar kraftkälla.

Kristus Balansolja

Läs mer om Kristus här
 

St.Germain

Grundtema: Helande på samtliga nivåer. Åkallan till högre energier.
Transformationstema: Inre växt. 
St Germain inbjuder och skyddar inför nya steg i utvecklingen. Ger en djup balans mellan den manliga och den kvinnliga sidan. Lugnar ner astral, eteriska och det elektromagnetiska fältet och hjälper till att balansera alla chakran. Hjälper oss att komma över alla överlevnadsfrågor. Saint Germain är healingens mästare och ledare, och hans violetta flamma hjälper oss att transformera och bränna det gamla.

St Germain Balansolja

Läs mer om St. Germain här
 

Pallas Athena

Grundtema: Drömmar.
Transformationstema: Självkännedom på känslomässig nivå, att göra det omedvetna medvetet. Födelse av självkänslan. Låter oss drömma aktivt, komma ihåg dem och påverka dem på ett effektivt sätt. Denna essens förbinder himmel och jord och bringar andlighet och vardagslivet i samklang. Bra att använda vid sänggående, hjälper till med drömarbetet. Använd den för att förhöja effekten av rosenquartz. 

Pallas Athena, Vishetens Gudinna som föddes ur Guden Zeus huvud på Kreta.

Pallas Athena Balansolja
 

Orion & Angelica

Grundtema: Inre och yttre resor.
Transformationstema: Att finna säkerhet i rörelse. Pegasus, den bevingade hästen.
Denna essens ger skydd för resenärer, och mildrar på ett effektivt sätt alla former av Jet Lag. Dessutom god för dem som aldrig kommer i tid. Hjälper Dej att vara vid "rätt" ställe vid "rätt" tidpunkt. Den skapar kontakt med det inre barnet. Dessutom har den en harmoniserande effekt även vid inre resor (ex. Brandon Bays).  
Orion & Angelica tar energin av två änglar som hjälper att stänga och öppna olika kroppar och energier.

Orion & Angelica Balansolja
 

Lady Portia

Grundtema: Att icke döma eller fördöma.
Transformationstema: Rättvisa och nåd istället för kritik.  
Att bli medveten om att det inte går att jämföra individuella livsvägar. Om man är överdrivet självkritisk så avvärjer Lady Portia detta. Essensen hjälper oss inse och att inte heller vara så hårda mot andra. Lady Portia hjälper oss att undanröja rädslor och fruktan för kommande situationer. Hjälper oss att formulera tankar klart och tydligt. Hjälper oss att tappa taget. Att nå en intensiv pånyttfödelse. Bra för dem som måste ha kontroll hela tiden. Hjälper oss att släppa rädsla. 
Tvillingsjäl till St Germain.

Vi möter lady Portia i slutet av Shakespeares "Köpmannen i Venedig" då hn håller ett tal vid rättegångens avslutning.

Lady Portia Balansolja
 

Kwan Yin & Lao Tsu

Grundtema: Djup Rättvisa, Djup näring.
Transformationstema: Att bearbeta tidigare upplevelser och släppa det förgångna. Hjälper oss också att komma i kontakt med forna tider, ex. vid Regressioner. Den största österländska feminina kraftkällan.
Hjälper att förstå lidandet, särskilt lidande som beror på andra inkarnationer, och att se dem utifrån ett högre perspektiv. Rensar ut det som behövs för att åstadkomma en healing, och helar också den eteriska kroppen. Används med fördel vid eteriska operationer.  
Kwan Yin & Lao Tsu löser kramper och spänningar, också vid enklare huvudvärk och liknande. Som österlandets egen Maria ger  Kwan Yin en fantastisk medkänsla, och skyddar mot olyckor - i synnerhet sådana som kan ha med vatten att göra.

Kwan Yin & Lao Tsu är en Bodi Satwa; en uppstigen mästare som stannar i det eteriska, och fysiska planet, för att hjälpa mänskligheten.

Läs mer om Kwan Yin här!

Kwan Yin Balansolja
 

Sanat Kumara & Lady Venus Kumara

Grundtema: Syntes.
Transformationstema: Den Gudomliga moders och fadersprincipen, på den allra högsta nivån.  
Sanning, självkännedom, förståelsen av att vi är del av den gudomliga enheten.
När du är i tvivel ta den, när du är säker ta ännu mer. Är mästare över de andra mästarna. Hjälper till att gå i botten av saker. Bra vid övergrepp som har hänt tidigare, hjälper till att återknyta till rollmodellerna. Ger förbindelse med änglarnas rike och hjälper att återupptäcka den gudomliga gnistan hos oss själva. Denna quintessens är som en bro mellan himmel och jord, och ger ett stort stöd i att utveckla kontakt med parallella världar. Den skänker medvetenhet om den gudomliga närvaron i vardagen. Används tillsammans med orange pomandern vid djup chock.

Den äldste av dagar Biblen GT

Sanat Kumara Balansolja
 

Maha Cohan

Grundtema: Att bygga upp känslomässiga kommunikationer.
Transformationstema: Nya kommunikationer med högre nivåer.  
Maha Cohan är den största kreativitetsmästaren och hjälper oss att kommunicera via hjärta och att utrycka oss inom den nya andligheten. Förbinder oss med vår inre lärare, och hjälper dem som har det svårt att visa sina inre känslor. Den är även till hjälp för människor som arbetar med kristaller och mineraler. Essensen symboliserar vattumannens tidsålder, och löser upp blockeringar som hindrar kreativiteten. Hjälper oss till att koppla upp oss på högre energier och att få fram en kommunikation till änglariket, få en personlig kontakt och förbinder oss med mästarevärlden.

Symbolen för den Heliga Anden.

Maha Cohan Balansolja
 

Djwal Khul

Grundtema: Att hitta sitt eget utrymme.
Transformationstema: Jämnmod, sökandet och upplevelsen av sanningen.
Sökarens mästare, som för fram balans och harmoni i, och mellan, de subtila kropparna. Medan vi får klarhet i vårt liv och dess mönster, så hittar vi sanningens väg till våra hjärtan. Hjälper oss att få en balanserad intuition. Om man kommunicerar för mycket uppåt är ej tillräckligt jordade, hjälper Djwal Khul till att stödja både förnuft och hjärta.. Rekommenderas när man vill hitta sanningen bakom saker och ting, och särskilt god vid healingarbete. Hjälper terpeuter till att ha ett eget utrymme och komma tillbaka till sig själva emellan, under och efter klienter.

Dwahl Kuhl´s ursprung är egentligen Lemurien, men har sedan dess inkarnerat många gånger på Himalayas sluttningar, både som Lama och människa. Han var också Kleinias, en av Pythagoras favoritelever. Dwajl Kuhl var en Tibetan med namnet Gai Ben-Jamin men blev under teosofins framväxt känd under namnet Mästaren D.K, Tibetanen eller just Dwahl Kuhl. Det är tillsammans med El Morya och Kuthumi, de två andra vise männen, som han arbetar bl.a. genom Alice Bailey med en start 1919.

Djwal Khul Balansolja
 

Holy Grail & Solar Logos

Grundtema: Allt finns inom oss.
Transformationstema: Healing genom evigt liv.
Holy Grail & Solar Logos hjälper oss att förstå att all visdom och insikt redan finns inom oss, och att sökandet utåt endast är ett sätt att upptäcka att vi redan vet. Hjälper till att nå fram till upplysning, enlightment och självmstarskap. Stor inspiration vid healing, i synnerhet traditionell handpåläggning.
Bidrar till fullständig karmisk absolution.