#94 Ärkeängeln Mikael

Topp Ljusblå
Botten Ljusgul
Skakad Ljusgrön
Komplement Ljusrosa
Chakra Hjärtchakrat
Chakra Halschakrat
Chakra Solar Plexus
Quintessence Kuthumi
Pomander Gul
Tarot Tornet
Set Ärkeängelset

Den högre viljan möter den lilla viljan
Partnerskap med Gud

Ärkeängeln Mikael är Ljuset, Viljans och Uppenbarelsens ängel och hans namn betyder "Vem är som Gud"

I Islam kallas han för Mikail, och sägs ha vingar av smaragd. I bysantinsk konst däremot avbildas han med kejserlig purpurmantel och en lång stav med en vimpel med texten: "Haigos haigos haigos", som betyder "Helig helig helig". Här i väst porträtteras han ofta klädd som riddare med sitt legendariska svärd

Mikael representeras i Tarot av Tornet. Dess starkt transformerande krafter kan väl liknas vid Mikaels gyllene svärd som skär av våra stigmatiserande band till det jordiska. Detta svärd, liknas vid tornet, för att det gör oss fria i tanken och anden, och lösgör oss från det som håller oss fast.

I Sverige firar vi namnsdagen den 29 september. Fram till 1773 var denna dag en helgdag, och så sent som i början av 1800-talet var det mycket vanligt att tjänstefolket hade sin frivecka i samband med Mikaeldagen, eftersom dagen var lagstadgad flyttningsdag för tjänstefolk. Därför blev det många marknader i samband med Mikaeldagen, och den traditionen lever kvar på flera håll, men under det mer folkliga namnet Mickelsmäss.

Inom Aura Soma innebär Mikael #94 ett helt nytt kapittel - en start och inbjudan till Ärkeänglarna att börja arbeta med oss och genom oss.

Detta är första gången den genomlysta blå finns ovanför den genomlystagula, och det är intressant att de kommer först här, då de hör till grundfärgerna. Men det är fomodligen först här under resans gång som vi var redo att ta emot den andra resan av uppöppnande för det nya genom raserande av det gamla. Den blå färgen representerar den högre viljan, den stora Gudomliga viljan. Den gula färgen representerar vår egen personliga lilla privata vilja. När den skakas om och blandas blir den HilarionB 53 - den sanna vägen. Så det är först när den högre och den lilla viljan finns i harmoniska proportioner som den sanna vägen fram kan finnas.
Michael representerar också KristusenerginB 55 i den nya tiden.

Personlighet
Den här individen förstår att den lilla själen (Gul) måste vilja leva i överensstämmelse med den gudomliga viljan (Blå).

Gåvan
Den här personen litar på livsprocessen och ser det positiva i alla situationer. Har förmåga att resa sig över fördömande. Har kapacitet att låta själen och andra få utrymme, tid och förståelse att leva i personlig integritet och ljus.

Utmaning
Den här kombinationen kan ge en ledtråd att det inte finns behov av att gripa tag i en identitet baserad på gamla mönster och beteenden. Att ha medkänsla och lära sig att älska hela sig själv kan hjälpa att hitta harmoni och acceptans inom sig. Att känna igen mönstren direkt gör att de förlorar sin kraft. Att släppa förvirring och hitta frid. Det blir stora förändringar när många vanemönster förändras och vi blir visade nya förhållningssätt.

Andlig nivå
De två mästarna El Moyra och Kuthumi samarbetar i omsorg för den här planeten och de som bor här. Deras energier kombinerade i form och färg av mästaren Hilarion skapar en kraftfull treenighet som påminner oss om ”Vägen, Sanningen och Ljuset” utryckt som en gudomlig nivå av integritet inom oss själva.

Bilden är på Mont-Saint-Michel i norra Frankrike. En medveten hyllning till Ärkeängeln och hans kraftfulla svärd.

Mental nivå
Att lite på att Din vilja – kommer ske. Att ändra sig från enbart logik, och att älskvärt föra fram Jaget. Förståelse av glädje under förändringen inuti.

Emotionell nivå
Att släppa taget om lägre nivåer av känslor som skapar motstånd till favör av högre nivåer av känslor. Att helt enkelt lita på att universum arbetar för det bästa för allt liv, vilket inkluderar även människor

Appliceras
Runt hjärtchakrat, halschakrat och Solar Plexus

Affirmation
Jag släpper rädslan och litar på den högre viljan

Tornet - Alla illusioner raseras - allt som byggts på lösgrund (ex på djävulen kort 15) måste raseras. Det vi krampaktigt försöker hålla fast vid bryts ner. Den mänskliga kroppen utsätts för en reningsprocess - en varningsklocka för att något är ur balans. Och allt detta sker till det bästa - för när Tornet gjort sitt finns det inget längre att vara rädd för. Vi har överlevt.
 

Jämför med andra balansoljor

B 50# 50 El Morya - närmsta nyans

B 51# 51 Kuthumi - närmsta nyans

# 8 Anubis - omvänd färg

B 47 # 48 Den Gamla Själen - Djupare färg

B 53 # 53 Hilarion - sammanskakad

B 16 # 16 Den violetta Manteln - Tarotkortets första Resa, Tornet