#92 Greta

Födelse Tillsammans med Hans #93
Topp Korall
Botten Olivgrön
Skakad Oliv med prickar av korall
Komplement Magenta
Chakra Navelchakrat
Chakra Hjärtchakrat
Chakra Halschakrat
Quintessence Holy Grale and solar logos
Pomander Olivgrön
Tarot Konsten
Samarbete genom feminint oberoende och utan att tävla

Flaskorna #92 och #93B 93 är födda vid samma tid, och de är de enda flaskorna av alla inom Aura Soma som kommit till i par. De är väldigt lika varandra och har fått namnen Greta och Hans. I sagan fängslas först barnen av sin girighet och lust till att både äta kakan och ha den kvar. Men sedan sätter de båda sin tillit till sin intuition och list och övervinner så den gamla tidens femininitet, representerat av häxan.

Hans och Greta representerar också de olika aspekterna av vårt eget inre barn, Greta som litar på sin intuition och kommer över sin rädsla står för den feminina aspekten av ”inre barn” och Hans som sätter sin tillit till den feminina aspekten. Han är därmed befriad och finner glädje och lycka. Det kan finnas anledning att fundera på om man har utfört eller idkar någon form av "övergrepp" på sitt inre barn, eller om det är något under uppväxten som nu kan få sin tid för förlösning och försoning.

Både #92 och #93 inbjuder till att finna inre frid i det som tidigare tyckts vara oöverstigligt. Det är också viktiga flaskor i samband med arbete med det inre barnet, och när det gäller att finna vår plats i livet.

I arbete med tidigare liv relaterar denna flaska till Zeus/Jupiter som i västerländsk Astrologi har att göra med nåd och generositet.

Karakteristik
Att lita på sin egen intuition

Personlighet
En person som litar på sin egen intuition och som kan värdesätta det som upptäckts genom intuitionen

Gåvan
Någon som känner sig själv väl. Har många djupa insikter och talar om dem från hjärtat. Är i kontakt med det som sanningen är och lever i enlighet med den. Vet sin egen mission i livet och kan därför känna inre djup glädje Har gått igenom mycket utveckling och förändring. Kan hjälpa andra genom sin kärlek och visdom och genom sin förmåga att visa den rätta vägen.

Utmaning
Kan vara enväldigt besviken och desillusionerad person som har öppnat sitt hjärta för tillit. Det kan finnas en tendens att manipulera sanningen så att den passar personliga behov. Ett behov av att se på konflikterna inom sig själv. Behov av att lita på livsprocessen.

Andlig nivå
Kan hjälpa att få kontakt med intuitionen. Kopplar till den Gudomliga feminina energin. Ger djup insikt genom praktiskt andlig upplevelse och låter användaren känna sin egen sanning och komma över andlig arrogans.

Mental nivå
Hjälper att säga farväl till irritation och att titta på svårigheter I relationer

Emotionell nivå
Kan vara lindrande för någon som är sårad från relationer. Kan släppa fri starka känslomässiga irritationer. Hjälper att släppa beroende och medberoende frågor. Gör det enklare att ta farväl av den typen av relationer och mönster.

Appliceras    
Runt hela navel och hjärtchakrat

Affirmation
Före upplysning; hugg ved, bär vatten.
Efter upplysning; hugg ved, bär vatten.

Konsten - Födelsen av ett nytt medvetande, förenandet av det oförenliga. Att förvandla det oäkta metallerna till guld - att förvandla det vi inte längre behöver till visdom och tillit.
Egot har raserats i döden, och man är redo att gå ut i världen igen. Rollspelen är borta, och själen kan uttrycka sig fritt. Den gyllene medelvägen.

Jämför med andra balansoljor

B 42 # 42 Relaterad grundfärg
B 93 # 93 Relaterad flaska
B 57 # 57 Närmsta upplysta variant
B 59 # 61 Relaterade färger
B 14 # 15 Tarotkortets första resa