#9 Kristallgrottan

Topp Turkos
Botten Grön
Skakad Djup Turkos
Komplement Korall
Chakra Hjärtchakra
Quintessence Djwal Kuhl
Pomander Grön
Tarot Eremiten
Hjärtat inom hjärtat

Karakteristik
Uppfylld av naturens under, känna sig Ett med naturen. Att vara i kontakt med och uttrycka sin djupaste sanning. Kommunicera med den Heliga Anden, Den Gudomliga Kraften. Se sin förening med naturen och Kosmos.

Personlighet
En medveten person som arbetar med sin egen medvetenhet. Kreativa talanger, så som konst och poesi. Engagerad både politiskt och eller filosofiskt i frågor rörande det humana och eller det ekologiska.

Gåvan
En mycket kreativ person som har förmågan att skapa ett eget utrymme för att kunna vara kreativa och för att kunna göra vad de känner att de måste göra, både för sig själva, men också för andra. Någon som har utvecklat sina känslor och som kan uttrycka dem, och som tydligt kan uttrycka det som ligger dem varmt om hjärtat. Förmåga att undervisa, om än inte nödvändigtvis på de andliga domänerna.

Utmaning
Den här kombinationen kan indikera självförtryck och skuld, vilket skapar skuldkänslor angående den egna livsuppgiften. Man erfar svartsjuka eller avundsjuka antingen att man själv har dessa känslor eller att man blir utsatt för dem.

Andlig nivå
Hjälper användaren att finna en väg ut ”övergångsstadium” att komma över ensamhet och nå samhörighet. Ger själsligt skydd. Gynnar processen att gå in och lära sig självtillit. Den här ”Ananda Kanda flaskan”  representerar  utveckling och framsteg av den sanna själen, ”the true self”. Blå och grön blir turkos. Det representerar sinne och kropp i dess själsform. Balanserad i harmoni med blå frid som kommer till insikt av högre själv till motsats mot kaoset av växande när det ”bara är psykiskt”

Mental nivå
Ger medvetenhet om eget självbedrägeri. Hjälper till att finna ny riktning, speciellt vid kommunikation. T.ex rädsla att tala inför publik. Uppträda mm.

Emotionell nivå
Tillåter personen att orka med känslor som stark svartsjuka, idealiserad kärlek, gamla ihoptrasslade känslor och ensamhet.

Appliceras
Runt bröstområdet, över hjärtat.

Affirmation
I sökandet efter sanning, lyssnar jag på min inre röst
jag hör min inre röst

Reinkarnation
Hjälper till att etablera kontakten med Atlantiska inkarnationer. ©

Eremiten - Introspektion och retropespektiv. Vända sig inåt och välja ensamheten som något positivt. Tillfredställande av sina inre behov snarare än de yttre. Direktkontakt med sin inre vägledning. Den sanna eremiten uppskattar sin egen ensamhet. Uppfylld av den Gudomliga kraften. Man har avslutat en cykel och blickar på det som man lärt sig av den, och delar dem kanske med andra - visdom, osjälviskhet och medkänsla.

Livets träd
Stigen mellan Chesed 4 & Tipharet 6
Jämför #87

Jämför med andra balansoljor

B 10 #10 Krama ett träd - Relaterad färg
B 88 #88 Jadekejsaren - Relaterad färg
B 101 #101 Ärkeängeln Jophiel - närmsta upplysta variant
B 43#43 Kreativitet - Sammaskakad
B 87 #87 Visdom av kärlek - Tarotkortets andra resa