#88 Jade kejsaren

Födelse  
Topp Grön
Botten Blå
Skakad Turkos
Komplement Korall
Chakra Halschakrat
Chakra Hjärtchakrat
Quintessence El Morya
Pomander Blå
Tarot Hjulet
Fridfull kommunikation genom känslolivet.

Detta är Lyckohjulets andra resa. Den första är #10B 10, och enda skillnaden mellan flaskorna är att den undre delen i #88 dessutom innehåller lite gult.

Jadekejsaren är himlens härskare enligt den kinesiska mytologin. Han letade efter hemligheten med evigt liv och fann de friden inombords (blått) för att regera himlen med sanning (grönt). Sammanskakad blir den turkos och visar på vägen att alltid uttrycka sig genom hjärtat och att finna kreativitetens vägar genom livet.
#88 är den uppochnervända versionen av hjärtflaskan #3
B 3.

I arbete med tidigare liv kan denna flaska hjälpa till med kontakten med både Atlantis och Lemurien. Den har också starka kopplingar till olika former av Riddarordnar och kan hjälpa till vid arbete med dessa liv. Flaskan är också särskilt bra vid tillfällen då människor inte vill landa på jorden eller upplever en känsla av att inte höra till den.

Karakteristik
Kärleken till naturen och vördnad för Moder Jord.

Personlighet
En person som bär med sig djup inre frid och som vill dela med sig av den känslan till andra. Kan vara speciellt oroad över världens tillstånd och engagerad i miljöfrågor.

Gåvan
Är i harmoni med sina egna känslor. En person som lever genom sina egna kreativa uttryck. Har skarp intellekt, men förstår även andra människor genom hjärtat. Låter andra växa och skapar utrymme för dem med. Gillar och utmanas av inre och yttre resor

Utmaning
Kan ha svårighet att uttrycka sanning och känslor. Kan känna sig missräknad, speciellt i hjärtefrågor. En tendens att hålla fast vid hög standard och komplicerade normer, och kritisera människor som inte lever upp till den. Det kan finnas rädsla för auktoriteter och kan ha svårt för att uttrycka sina sanna känslor.

Andlig nivå
Placerar sin egen sanning i fokus och hjälper till att få inte frid.

Mental nivå
Kan lösa upp kreativa blockeringar. Hjälper till att komma över mentala konflikter som är relaterade till personens egna känslor, och till de som är relaterade till andras speglingar

Emotionell nivå
Kan vara stödjande vid problem som har med uttryckandet av sina egna känslor. Hjälper personen att se vad som är känslomässig sanning för en själv och för andra. Kan öppna för en plats av kärlek och förståelse för naturen.. Hjälper att skapa utrymme för att återfå balans igen.

Appliceras    
Runt hjärtchakrat och halschakrat.

Affirmation
Jag öppnar mig för min kärlek till naturen

 

Lyckan / hjulet - Det yttre. Efter att ha varit i eremiten, kan man nu starta om. Man har upptäckt att allt som finns i det yttre är en spegling av det som finns i det inre. Det enda konstanta i livet är förändring. Även om egot inte nödvändigtvis vill ha förändring öppnar detta kort för just det. Vi behöver förändring för att utvecklas.
Det kan vara stilla i mitten av hjulet, som i stormens öga, även om det rör sig våldsamt i dess ytterkanter. De yttre omständigheterna håller på o förändras. Det finns inget att tveka inför - allt är tillrättalagt för Dej just nu.

Jämför med andra balansoljor

B 2# 02 relaterad färg
B 3 # 03 den omvända flaskan
# 08 relaterad färg
B 50 # 50 närmsta upplysta variant
 
B 53 # 51 närmsta upplysta variant
B 43 # 42 sammanskakad
B 10 # 10 Tarotkortets första resa