#87 Visdom av kärlek

Topp Blek Korall
Botten Blek Korall
Skakad Blek Korall
Komplement Turkos
Chakra Navelchakrat
Quintessence Sanat Kumara
Pomander Korall
Tarot Eremiten
Set Fickräddningsflaska
Set den nya tidens  Chakra Set
Visdom på alla nivåer

I #87 förekommer ljus korall för första gången. Från början vad flaskans namn kravlös kärlek, för att visa på att den kärlek vi ger ut kommer tillbaka till oss - men inte alltid på det sätt vi förväntat oss. Därför kan flaskan vara god att arbeta med när man löser upp problem med obesvarad kärlek, mindevärdeskomplex, martyrskap och liknande, från detta eller tidigare liv.

I flaskans rätta namn, visdom av kärlek, finns kraften att väcka insikten om vilka våra egna potentialer är. Det handlar också om vilken vår plats i det stora hela är, precis som i ett korallrev. Att vi hela tiden agerar i och utifrån ett universellt kollektiv. Plockar man bort en korall från korallrevet dör den - och plockar man bort tillräckligt många dör hela revet. Vi är alla betydelsefulla.

Mycket gott komplement till alla övergreppsflaskor, då den stärker bilden av vår viktiga plats i alla sammanhang, och lyfter vårt självförtroende. Den kan i situationer som handlar om att lösa upp trauman med fördel användas tillsammans med Eterisk Räddning #26 B 26

Kan hjälpa att nå kontakt med Inkarnationer med Indianer i allmänhet och Nordamerikanska i synnerhet.

Karakteristik
Kärlek på alla nivåer - också obesvarad kärlek.

Personlighet
Har en förståelse för ny teknologi. Är en god lyssnare, jobbar ofta i en position med mycket ansvar och
är inte sällan väldigt effektiv.

Gåvan
En person som kan ge djup insikt till andra och som kan förmedla kärlek och visdom.  Vet hur man gör sin omgivning vacker. Gillar estetik och känner i allmänhet stor glädje. En person som accepterat sig själv, som vaknat upp till sitt sanna jag.

Utmaning
Blir oavbrutet förälskad i personer som inte ger tillbaka kärlek så som de förtjänar den. Om en relation skulle vara möjlig, är kärleken obesvarad. Har ständigt obesvarade romanser. Svårigheter att lita på andra för man har för många otrevliga händelser att ta itu med. Man kan ha varit utsatt för övergrepp eller svek.

Andlig nivå
För fram Kristus energin till en ny grundad väg i användarens liv. Hjälper att få andig insikt och komma i kontakt med djupare inre glädje. 

Mental nivå
Ökar effektiviteten. Låter personen se klart vad som behöver göras först.

Känslomässig nivå
Kan lindra känslan av att “ingen älskar mig”. Ger egenkärlek in till livet och öppnar upp för kärlek som kommer utifrån. Stödjer att komma över besvikelser, så väl som känslan av att inte duga.

Appliceras    
Runt hela navelchakrat, och längs hela den högra sidan av kroppen från örsnibben till fotknölen.

Affirmation
Jag säger adjö till det förgångna och säger Hej! Till kärleken.

Eremiten - Introspektion och retropespektiv. Vända sig inåt och välja ensamheten som något positivt. Tillfredställande av sina inre behov snarare än de yttre. Direktkontakt med sin inre vägledning. Den sanna eremiten uppskattar sin egen ensamhet. Uppfylld av den Gudomliga kraften. Man har avslutat en cykel och blickar på det som man lärt sig av den, och delar dem kanske med andra - visdom, osjälviskhet och medkänsla.

Jämför med andra balansoljor

B 59 # 59 Lady Portia - närmsta upplysta variant

# 106 Ärkeängeln Azrael - Närmsta nyans

B 9 # 9 Kristallgrottan - Eremitens första resa

B 26 # 26 Eterisk Räddning - relaterad flaska