#83 Sesam öppna Dej

Födelse  
Topp Turkos
Botten Guld
Skakad Oliv
Komplement Korall
Chakra Navelchakra
Chakra Solar Plexus
Chakra Hjörtchakra
Chakra Ananda Khanda
Quintessence Lady Portia
Pomander Guld
Tarot Översteprästen

Inspirerande kommunikation av gammal visdom

Karakteristik
Innerlig kommunikation från det förgångna

Personlighet
En person som bär gammal visdom inom sig och kan formulera den till den nya Eonen. Den här personen har en stark vision av framtiden och har resurser att förverkliga den visionen.  Gillar att kommunicera med många framför några få. Delar med sig av sin kunskap.
 

Gåvan
Förstår att ju mer information som ges desto mer information kommer tillbaka. Kan ge djupa känslor av glädje som berikar andra. Börjar finna sant inre guld genom kreativa uttryck. Förstår mineralriket och dess gåvor.
 

Utmaning
Har svårighet att vara i nuet, på grund av djup irritation som man bär med sig från det förgångna. Trycker ner sina egna möjligheter, eller att livet trycker ner möjligheterna. En möjlig tendens att manipulera och utnyttja känslor och andra situationer till sin egen fördel, speciellt om det har med makt att göra. Rädslor och ängslan försvårar kommunikation med andra. Bristande självförtroende och självkänsla. 

Andlig nivå
Öppnar dörren till gammal kunskap, som kan uttryckas genom hjärtat, vilket berör människor. Släpper den andliga förföljelsen från det förgångna, och därför kan den kreativa potentialen uttryckas. 

Mental nivå
Stimulerar att släppa djup förvirring, så väl att förståelse av vad förvirringen handlar om. Människor kan finna en inre balans med den här oljan. En glädje i ett normalt liv, en plats mellan det extrema som ger belåtenhet. 

Emotionell nivå
Stödjer användaren att förstå sin irritation och oro. Hjälper till att få klarhet i sig själv.  

Appliceras    
Runt Solar Plexus och hjärtchakrat. 

Affirmation
Jag öppnar mig för den djupaste glädjen, så att jag kan dela den med andra
 

Reinkarnation
Denna flaska kan hjälpa till att finna klarhet i många tidigare inkarnationer. Atlantis, Lemurien, Inka, Aztekerna, Egypten och forna Europeiska mystiska traditioner. 

Övrigt
Kan hjälpa till att skapa kontakt med, programmera och inspireras av Kristaller.

Översteprästen - Andlig förebild som skapar kontakt mellan det inre och det yttre. Bron mellan människan och Gud. Hjälper oss att nå fram till vår egen inre röst, och Gud. Lägg inte kraften på någon utanför Dej, men se och hör det bara för att det är ett steg på vägen om den egna inre kraften och sanningen.