#80 Artemis

Topp Röd
Botten Rosa
Skakad Ljus
Komplement Grön
Chakra Rotchakrat
Quintessence Kristus
Quintessence Lady Nada
Pomander Rosa
Tarot Prästinnan
Energi för att älska och för att släppa taget

Artemis är en av de största Gudinnorna i den Grekiska Mytologin. Hon var dotter till Zeus och Titaness Leto, och tvillingsyster till Apollo. Romarna själva kände henne som Diana och hon var känd som månens Gudinna, och uppmuntrade det vilda livet. Hon avbildas ofta jagandes, och samtidigt som hon jagar det vilda, är hon beskyddaren av det oskuldsfulla. På detta sättet är hon också beskyddaren för Graviditeter och barnafödslar. Omgiven av mytologins mest magiska och kreativa djur representerar Artemis Tantrisk energi.

Detta är Prästinnans uppvaknande, och det fulla accepterandet av sig själv, på alla nivåer. Självkärlek i dess varmaste form. Människor som arbetar inom vårdande yrken kan finna både psykisk och fysisk styrka i denna flaska, genom den rosa villkorslösheten och den röda energin. Dold i flaskan finns både den blå #2B 2 och den gula #42B 42, för det är när den gula solen skiner på den blå planeten som liv skapas - och tillsammans med Artemis skapas alla tre primärfärger, och den livgivande energi som det innebär.
Löser upp ryggproblem, särskilt när de är i den nedre delen, genom att skänka nytt ljus (ljusröd/rosa) i den undre delen av den bärande ryggraden.

Kan både indikera på och uppmuntra till en direkt och verklig Kristuskontakt, särskilt i den feminina aspekten #55B 55.

Karakteristik
Uppvaknande för kraften av kärlek och att släppa taget.

Personlighet
Personen är ofta en väldigt energisk person med massor av värme, energi, kraft, styrka och kurage.

Gåvan
Har potential att ta hand om den materiella sidan av livet väldigt bra. Är väldigt vaken för andligt innehåll i alla situationer. Kan dela kärlek ock värma med andra. Är kreativ, pålitlig och ansvarsfull. Kan föra ner sin vision till jorden och förverkliga den.

Utmaning
Den materiella eller fysiska sidan av livet dominerar alla områden i livet, istället för att finna balans. Bär med sig undertryckta känslor, även kärleken kan vara undertryckt. Litar inte alltid på livet, andra personer eller ens sig själv. Tror inte alltid att det inte finns tillräckligt med kärlek på Jorden, och vill bidra till att få det.

Andlig nivå
Kan öppna användaren för kärlek som sen kastar sken över svårigheter i livet. Kan förändra i attityder som finns bakom bristen av självkärlek och medkänsla.

Mental nivå
Stödjer individen att ta hand om överlevnads frågor och samtidigt släppa taget om aggressiva känslor.

Emotionell nivå
Frigör känslan av att vara  frånkopplad. Kan ge tillbaka självkärlek och släppa på spänningar

Appliceras    
Runt hela rotchakrat

Affirmation
I detta ögonblick är jag fri.

Översteprästinnan - Dualiteten i det extremt maskulina och det extremt kvinnliga. Faderns beskydd och moderns näring. Djup inre frid. I motsats till magikerns skapande, står hon för den mer passivt skapande kraften. Stark inre röst. Meditativ. Vägledning genom drömmar.

Jämför med andra balansoljor

B 84 #84 Ljuset i vinden - Omvända kombinationen

B 52  #52 Lady Nada - relaterad färg

B 81 #81 Villkorslös kärlek - relaterad färg

B 6 #6 Energiflaskan - relaterad färg

B 2 #2 Fridsflaskan - Prästinnans första resa