#8 Anubis Lärarflaskan

Topp Gul
Botten Blå
Skakad Grön
Komplement Röd/Orrange/Violett
Chakra Hjärta och hlaschakra
Quintessence El Morya
Pomander Blå
Tarot Balans/Rättvisa

Anubis är en karakteristisk flaska för AuraSoma, och en som ofta uppträder numerologiskt vid sammanräknande av flaskorna vid en konsultation.

Anubids är den Egyptiska Guden som vaktar den undre världen, och som på olika sätt väger det mänskliga hjärtats bedrifter vid övergången. Detta syns också tydligt i den blå underliggande färgen. Den står för lugn och en inre frid. Över den kommer oron och ångesten i det gula. Rädslan för att göra fel och bristen på leklust när det knyter sig i Solar Plexus. Skakar vi den sen blir den grön, vilket är vår egen hårda dom över oss själva. Skuldens gröna girighet.

Flaskan kan därför också hjälpa oss att vända ett sådant destruktivt beteende och förlösa vår egen upplevelse av självskuld och för hård tanke och känsla gentemot oss själva, och hjälpa oss att lugna det inre och låta det gula vara den sol och den lust som sprudlar ur ett lugnt inre.

Visdom genom inre kommunikation

Karakteristik
Att följa sitt hjärta, Att känna frid och släppa rädslan. Att få balans på viljorna - mellan min vilja (gul) och den högre viljan (blå). Jämför med Den gamla själen #47.B 47 Att lära av våra "läxor".

Personlighet
Någon som känner livsglädje och som har mycket livsglädje och visdom i djupet av sig själv.

Gåvan
Någon som söker den rätta vägen och som funnit inre frid, och kan med glädje dela med sig detta till andra.

Utmaning
Någon som har svårt med att ge näring till sig själv. Det kan vara svårt att uttrycka djupa problem. Brist på glädje, även när det ser ljust ut.

Andlig nivå
Hjälper att avslöja lagen om kärlek, att komma till här och nu, även att komma i kontakt med evigheten. 8 på sidan är en symbol för evigheten. Den här kombinationen indikerar oftast behovet för individen att fullt ut inse hans/hennes sanna uppgift och möjligheter (potential). Det finns en varning i att leva för stunden och glömma evigheten. Själen med sin hunger kan få andrum här.

Mental nivå
Förenklar processen att lära känna sig själv och bli klar över planen för framtiden. Tar bort nervositet och stamning både hos barn och vuxna.  För någon som inte är nöjd med sitt förhållande, ger den här oljan visdom att finna de rätta besluten. Den ger balans där det är för mycket ängslan, och ger frid med kunskap, när intelligensen dominerar över den sanna kommunikationen med själen.

Känslomässig nivå
Tar bort gamla skuldkänslor, ger balans när konflikter finns på olika personliga nivåer. För fram i ljuset undertryckt vrede och ilska och hjälper till att få nytt perspektiv på svåra situationer.

Appliceras    
Runt solarplexus, hjärtat samt runt hals och nacke.

Affirmation
Jag är här och nu. Här och nu är det enda ögonblicket för förändring.

Reinkarnation
Den här flaskan kan hjälpa till att lyfta upp, identifiera och transformera skuldkänslor från det förgångna.

Balans
Väger det som läggs i livets vågskålar. Vi måste lyssna inåt för att veta vad som väger tyngst. Skapa ordning i sitt inre, summera och dra slutsatser. Ett personlig ansvar för våra liv. Blir medvetna om Karma och hur vi kan balansera det. Lagen om Orsak och Verkan. Medvetandegörande av våra liv så att vi kan göra det åt våra liv att framtiden blir det vi önskar att den ska bli.
 

Livets träd
Stigen mellan Geburah 5 och Tipharet 6
Jämför #86

Jämför med andra balansoljor

B 94 #94 Mikael, närmsta upplysta omvända nyans

B 10 #10 Krama ett träd, Skakad flaska

B 47 # 48 Den Gamla Själen är den omvända flaskan

B 42 #42 bildar #8 tillsammans med #3

B 2 #3 bildar #8 tillsammans med #42

B 12 #12 bildar #8 tillsammans med #42

B 60 #60 bildar #8 tillsammans med #42

B 50 #50 el Morya Quintessensen för #8

AuraSoma
Hem