#78 Kronräddaren

Topp Violett
Botten Djup magenta
Skakad Djup magenta
Komplement Djup olivgrön
Chakra Kronchakrat
Quintessence Pallas Athena & Aeolus
Pomander Magenta
Tarot Ess i brickor
Set Räddningsflaska -
Jordsfären, det fysiska templet.
Skorpionens flaska.

Djup Transformation

Karakteristik
Den stora kraften från ovan kommer till jorden för att hjälpa mänskligheten. Stark healingsflaska vid saker som nästan kan kännas ogenomträngliga, ex svår sorg. Hjälper oss att släppa gamla mönster och komma över maktlöshet.

Personlighet
Kan vara en andlig person som har upptäckt och accepterat sitt livs mening och kallelse. Har även upptäckt att livet är gudomligt och den största läraren, speciellt i förhållande till hjärtefrågor.

Gåvan
Som den här personens största gåva finns en outslitlig och livskraftig vilja. Uppmärksamhet på de små sakerna i livet – den största tjänsten till världen. En stark förändrings process kombination.

Utmaning
Bär med sig stor sorg inuti som behöver släppas. Svårigheter att titta på sin egen skugga. Kan ha upplevt extrema förluster och vinster i livet. Känner väldig rutinerad och kan därför ha brist på friskhet och förnyelse. De andliga värdena i livet kan helt ha överskuggats av materiella prylar och tankar. Håller kvar smärta som kunde släppts långt tidigare.

Andlig nivå
Hjälper till att förstå lagen om karma. Fokuserar och ger koncentration i meditation och bön.  Möjliggör förståelse och den djupaste tillfredsställelse genom att ge service. Kan hjälpa att öppna och stimulera tredje ögat.

Mental nivå
Ger insikt av de förutsättningar vi skapar åt oss själva genom vår programmering av vårt undermedvetna. Genom gryningen i vårt medvetna, vilken den här oljan ger, släpper vi taget om ovälkomna mönster. För fram mönster till den här nivån.

Emotionell nivå
För tillbaka glädje in i livet efter en period av sorg. Kan stödja djupt arbete med det inre. Hjälper vid överkänslighet i alla sorg situationer så väl som vid all förändring.

Appliceras    
Längs hårfästet, runt halschakrat, på tredje ögat samt en droppe på toppen av hjässan.

Affirmation
Jag bjuder in Anden i alla delar av mitt liv

Övrigt
Den här flaskan var den första att bli född efter Vicky Wall´s död. Den kallas även ”Andlig Räddning”
Flaska för den som vill se och möta änglar, devor och andra naturväsen. Jfr #51.
Flaskan relaterar till Plejaderna, Stora Björn och Canopis.

Ess i Brickor - Roten till jordens kraft, det materiella, hem, land och jord - både på den fysiska och den mest andliga nivån. Öppningen till vår inre skapandekraft, vår egen inre diamant. Inkarnationskort. Högre kunskap finns också när vi är på jorden. Inre och yttre rikedom - kropp och själ möts. Öppenhet för djupa känslor.