#77 Bägaren

Topp Klar
Botten

Magenta

Skakad Ljus magenta
Komplement Olivgrön
Chakra Alla
Quintessence Seraphis Bay
Quintessence Pallas Athena
Pomander Vit
Pomander Magenta
Tarot Två i brickor
Set Utökade nya eonens barn flaska, esséflaska
Jordsfären, det fysiska templet
Jämför #55
Kärlek och ljus manifesteras, fysisk perfektion

Karakteristik
Styrkan av ljuset blir styrkan av livet. Uppvaknande energier, precis som i Kristus # 55
Att arbeta med sitt syfte, hur man ska finna vägen, och att hantera sitt syfte.

Personlighet
Har troligen stor karisma och är övertygande.

Gåvan
Har förmåga att ifrågasätta självet.  Kan ge klarhet till oklara situationer. Är i harmoni med kosmiska lagar. En klar kanal för kärlek från ovan att dela med andra.

Utmaning
Överdrivet behov av kärlek. Kan inte acceptera att vara älskad. Kan ha en tendens att manipulera andra för att få den kärlek som han/hon vill ha, och är inte nöjd med det som ges. Den här personens behov av perfektion har gått till överdrift i alla områden i livet. Ett behov av att sluta försöka göra så mycket på en gång. Börja i ett litet område ta det sakta och varsamt och ta sen ett steg i taget. Släpp taget om lidandet och öppna upp för kärlek.

Andlig nivå
För ner gudomlig kärlek till jorden. Genom att stimulera den mentala aspekten, hjälper den här oljan att andlighet utvecklas, vilket betyder att den stödjer omdömet. Hjälper att få klar information från ovan, exempelvis vid kanalisering och medialt arbete.

Mental nivå
Kan avslöja  och frigöra en persons kvalitéer. Hjälper att hålla distans från personliga intressen hos grupper, vilket ger klart omdöme.

Emotionell nivå
Släpper lös behovet av själv berättigande, för tillbaka överdrivna ideal till verkligheten, speciellt i förhållande till relationer.

Appliceras    
Överallt på kroppen

Affirmation
Jag släpper taget om mina illusioner och ser klart

Reinkarnation
Kan hjälpa återknyta kontakten med inkarnationer och energier som har med Esséerna att göra.

Två i Brickor - balans och jämvikt. Balansera krafterna. Harmonisk förändring. Förena det materiella och det andliga. Att se harmonin i både berg och dalar.