#76 Tillit

Topp Rosa
Botten Guld
Skakad Orange
Komplement Blå
Chakra Baschakrat
Chakra Navelchakrat
Chakra Solar Plexus
Quintessence Kythumi
Quintessence Lady Nada
Pomander Guld
Tarot Tre i brickor
Set Jordsfären, det fysiska templet
Visdom från det förgångna som uttrycker sig genom villkorslös kärlek

Karakteristik
Att nå sin egen potential genom själskärlek. Erfarenheter från det förgångna som man ska leva med, lära sig uppskatta och se som tillgångar - också det vi kanske inte är så stolta över är en del av kärleken och har gjort oss till det vi är här och nu.
Skakad blir den korall - att se att allting har sin plats.
Att älska sin fiende och släppa taget.

Personlighet
Någon som man tycker om att vara tillsammans med.

Gåvan
En centrerad, medkännande och kärleksfull person med mycket inre glädje.  Kan vara en mjuk, mild person som ser vägen och följer flödet. den här personens framgång är baserad på stabilitet. Låter saker växa genom intuitiv visdom och förverkligar dom. Kan ha styrkan av stor koncentration och hängivenhet, speciellt i förhållande till den här visdomen. Kan lita på självet. Kan uttrycka djupa känslor mycket klart.

Utmaning
Ett behov av att släppa förvirring och djupa inre rädslor och att bry sig om sig själv på ett djupt plan. Kan vara svårt att uttrycka sina positiva talanger. Kan vara strikt, självcentrerad person som inte vill utsätta sig för stressen i livet. Personen kan uppleva att den inte får den kärlek som behövs och kan hålla tillbaka, speciellt i förhållande, till att uttrycka kärlek. Svårigheter att öppna upp för kärlek. Kan ha en tendens att jobba för mycket, istället för att då och då ta ett avbrott bara för att leka.

Andlig nivå
Väcker visdom från det förgångna till nutid och gör den användbar. Kan hjälpa till att öppna upp djupa minnen och erfarenheter.

Mental nivå
Hjälper intellektet att öppna upp för djup visdom. Lösgör irritation från djupet av själen, genom att lära sig självrespekt.

Emotionell nivå
Uppmuntrar tålamod att hålla tillbaka i speciellt situationer, och även förmåga att bry sig och älska sig själv.

Appliceras    
Runt buken

Affirmation
Jag älskar dig så jag släpper dig fri.

Reinkarnation
Denna flaska underlättar vid arbete med tidigare liv.

Övrigt
Om flaskan kommer på första eller andra plats och någon form av övergrepp verkligen är fallet är flaskan syfte försoning, aldrig hämnd. Ofta är hjälpen bäst behjälplig om den kommer från en erfaren terapeut.
Denna flaska indikerar också på att personen på något sätt kan ha att göra med en hemlig grupp, sällskap eller sekt.

Tre i Brickor - Grunden för något nytt. Arbete. Att använda hela sin kapacitet och inte låta sig överskuggas av det materiella. Jordisk kraft.