#75 Följ med flödet

Topp Magenta
Botten Turkos
Skakad Magenta
Komplement Olivgrön
Chakra Alla chakran
Quintessence Pallas Athena
Pomander Magenta
Tarot Fyra i brickor
Set Jordsfären, det fysiska templet
Återskapande av den inre balansen, frid och harmoni.

Karakteristik
En möjlighet att se saker på ett nytt sätt och därmed spränga sina inre och yttre gränser. Snabba förändringar och flöde inför arbete med våra visioner. Flaska som kan öppna upp för eller intensifiera arbetet med telepati.

Personlighet
Någon som har öga för detaljer och kunskap och vilja att nå perfektion. En person som kommunicerar från hjärtat       

Gåvan
Att
ha förmågan att se och tänka från nya perspektiv - to think outside the box, och kunskapen att dela de med andra och bli förstådd.  Den gudomliga skönheten i allt, smått som stort. Vad de här personerna än beslutar sig för att göra, gör de mästerligt med styrka, energi och mod.

Utmaning
Kan ha en tendens att blockera sin egen sanning vilket kan leda till känsla av att vara offer, kombinerat med en känska av förtvivlan och misströstan.
Ett behov av att läka emotionella sår från det förgångna, med dolda rädslor behöver uttryckas och förlösas. Ser de svåra smärtsamma utmaningarna i en situation, istället för att se läxan i situationen som en möjlighet att växa, och har därför en förtrytelse och harm djupt inom sig. Det här överskuggar den stora kärlek som de är kapabla till.

En påminnelse om att inte stressa eller vilja åstadkomma för mycket på för kort tid - turkosa människor kan nämligen ha en tendens att vilja ha saker och ting i sin omgivning väldigt snabbt. Kan visa att man är fast eller väldigt inne i sina egna idéer.

Andlig nivå
Den här kombinationen kan stödja talanger och komma över illusion som när de avslöjas och accepteras öppnas till sina ultimata syften. När vägen väl är klar att utforska  av vad personen vill uppnå för sig själv andligt, kan det bli uppfyllt.

Mental nivå
Användaren känner sig mindre som ett offer utan har en stark inre stillhet och trygghet. Information från det undermedvetna kommer upp till medvetenhet.

Emotionell nivå
Ger kontakt med gömd förbittring för att balansera och stödja, och jobba med kärleks frågor. Den ger även användaren förmåga att kunna tala om sina känslor.

Appliceras    
Överallt på kroppen

Affirmation
"Jag strävar efter att se den nya kärleken"
"Jag ser den nya kärleken"

Övrigt
Detta är en sann flaska för känslolivet, och rekommenderas ex. i början av en ny relation för att förstärka och förtydliga känslolivet.

Fyra i Brickor - Kraft. Makt. Att stanna upp, men inte stänga av. Att bygga vidare i lugn o ro och bygga från grunden. Vara fast förankrad. Se upp så att den fysiska tryggheten inte blir en börda.