#74 Triumf

Topp Ljus gul
Botten Ljus grön
Skakad Ljusolivgrön
Komplement Ljus magenta
Chakra Hjärtchakrat
Chakra Solar Plexus
Quintessence Solar Logos and the Holy Graal
Quintessence Hilarion
Pomander Olivgrön
Tarot Fem i brickor

Rättvisa genom balans

Denna flaskas ursprungliga namn var the Aboriginal Varicose Vein Bottle. Aboriginerna  i Australien arbetade ofta med flaska #7 B 7, men upptäckte att så fort de börjat arbeta med den bleknade den. Efter att den hade bleknat fick den genast starkare effekt på människorna som använde den. De bad då Vicky att skapa en särskild flaska som redan var genomlyst - och det var födelsen av #74.

#74 är också ett tillitsarbete, precis som #7 B 7, men nu på en mycket högre och intensivare nivå.

Blandad blir denna flaskan Ljus Oliv - den högsta egenskapen av Feminint ledarskap. Den upplysta formen av #91 B 91som finns ren i #99 B 99och #101.B 101

Flaskan i sig själv består av lika delar Kuthumi #51B 51och Hilarionv #53 B 53, och rymmer både Hilarons vetskap om vägen, och Kuthumis förmåga att ta undan oron för att vandra där. En meditation över detta kan vara Den Heliga Birgittas bön; "Herre, Visa mej vägen och gör mej villig att vandra den"

Gemensamt med #31 och #7 B 7är den gulgröna kombinationen. Skakad blir den olivgrön, som står för feminint ledarskap. Framtiden.

Dessa tre flaskor är varianter på Getsemane trädgård - den plats där Jesus tog de stora beslutet kvällen innan skärtorsdagen - dagen då han skulle komma att bli den eviga symbol för lidande men också frigörelse och förlösande. Flaskan kan alltså vara ett stort stöd inför stora beslut och betydande vägval. Man kan antingen fly ut i öknen till ett torrt men förmodligen "enkelt" liv utan utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Eller så kan man stanna i trädgården och göra det man är här på jorden för att göra.
Att lita på livsprocessen, även om man inte kan se resultatet än, och kanske inte tycks vara i harmoni med hela vår världsliga omgivning - vi vet bara att vi ändå måste fullfölja det.

Den tvekan och de tvivel som Jesus ställdes inför, det yttersta tillitstestet, kan vara något liknande som Dalai Lama sa när han lämnade Lhasa för sista gången. Han beskrev det som en blandning av oro (gul) och frihet (grön).

Detta är också en som representerar Katarerna.
Tänk Dej en närhet inom Kristenheten där alla är lika mycket värda. Där Kvinna och Man är jämbördiga och där inga mässande präster behövs för att komma helt inpå Gud. Ett fullkomligt ekvivalistiskt, reinkarnationstroende, ekologiskt, humanistiskt, vegeterianistiskt, ickematerialistiskt och genomskinligt samfund där alla är välkomna - alla är älskade och alla är respekterade...

Visst låter det som en modern företeelse, en nyandlig strävan och ett helt nutida sätt att möta varandra - men faktum med att det jag beskriver är de tankar en grupp människor som under medeltiden, för 1000 år sedan, formulerade; Katarerna!

Katarerna var en fritänkande och djupt ekvivalistiskt och humanistiskt utbrytargrupp ur Katolicismen i Frankrike under Medeltiden.

Och de inte bara formulerade tankarna, de levde också ut dem - och gissa om Katolska kyrkan blev fullständigt rasande. För här kom en grupp människor som vägrade underordna sig, vägrade förminska sig och vägrade låta sig köpas. Och på så sätt försvann ju också kyrkans makt över dem - och då ansågs de, och är i viss mån fortfarande i skrämmande många kretsar, vara ondskan själv. Kättare. Och faktum med att ordet kättare kommer just från dessa Katarer. Och de är också en av grundorsakerna till att hela den omtalade Katolska Inkvisitionen startade.

För även om man på många håll idag tycker illa om frihetskämpar och även om man också än i dag bekämpar dem med de mest vansinniga och kärlekslösa metoder - så var fantasirikedomen inom plågandets stora konst om möjligt än mer varierande och sprudlande i den medeltida kyrkan. Och under ett antal hundra år lyckades Katolska Kyrkan utrota varenda öppna katar. Ingen överlevde. Ett av de sista slagen stod i borgen Montsegur i Frankrike.

De som i tidigare liv har kopplingar till katarerna kan idag ha svårt att fullt ut våga leva sitt kall eller öppna sej för sitt eget högsta jag - med det sublima men våldsamma katarminnet i kroppen eller sinnet. Då kan någon av katarflaskorna vara den rätta att använda!

Karakteristik
Att
inbringa klarhet i svåra situationer. Någon som bemästrat sina rädslor och funnit sin andliga väg och lever i enhet med sin egen sanning.

Personlighet
Kan vara en lycklig, gladlynt, vänlig person som är intresserad för harmoni och balans, så väl som att finna meningen med livet. Ofta ett mycket välutvecklat intellekt.
Gåvan
En person som är sann mot sig själv och som har glädje i hjärtat. Man kan uttrycka sina känslor från hjärtat . Är harmonisk och balanserad, och mån om att tala sanning, även om det kan synas ge bekymmer. Har inga fördomar och ger därför mycket värme till andra människor. Tror kärleken är universalmedlet för livet. Är sammanlänkad med harmoni och i kontakt med sina känslor.
Utmaning
Ängslan och djupa rädslor. Det flödar inte som det ska för man litar inte på sina känslor. En person med stort behov av uppmärksamhet och erkännande. Är besviken på den känslomässiga sidan av livet. Möjligen svårigheter att dela tid och erfarenheter med andra människor. Kan inte uttrycka känslor, en tendens att döma andra. Denna personen kan ofta säga till sin omgivning: "Du tar mej inte på allvar".
Andlig nivå
Ger användaren kontakt med den djupaste kunskapen och med det som verkligen är sant, och hjälper personen att uppriktigt känna igen sitt Jag. Som sådan, kommer den här personen att känna till vad som behöver göras angående framsteg på den andliga vägen på praktiskt sätt. Verkar för andlig frikostighet, t.ex hjälper att förstå att det är många olika vägar som leder till Universum och Gudomligheten.
Mental nivå
Stimulerar ökad självförståelse och minskning av självkritik, och låter också användaren att se vad som behöver ändras. Hjälper att bli mer omdömesgill.
Känslomässig nivå
Kan rensa ut mönster på den här nivån från det förgångna. Ger ljus på dom så man kan arbeta med det. Hjälper till att komma över besvikelser, så väl som förväntad irritation , speciellt i förhållande till hjärteangelägenheter.
Appliceras    
Runt solarplexus och hjärtchakrat
Affirmation
Vägen är målet
Fem i Brickor - Bekymmer med det materiella. Flickan med svavelstickorna. Något som är förlorat eller någon som inte ser sina möjligheter. Att skala av sig rädslor och finna sin egen sanna väg. Himlens och universums kraft att påverka.
 

 

Jämför med andra balansoljor

B 4 #4 Relaterad färg

B 7 #7 Getsemane Trädgård och Katarerna

B 91 #91 skakas samman som Olivgrön

B 51 #51 Kontakten med devor och änglar

B 99 # 99, sammanskakade blir 74 ljus oliv, som finns som ren färg i # 99

B 101 # 101, sammanskakade blir 74 ljus oliv, som finns som ren färg i # 101

# 101, sammanskakade blir 74 ljus oliv, som finns som ren färg i # 106