Bottle #72 - The Clown (Pagliacci)# 72  Pagliacci(Clownen)

Topp Blå
Botten Orrange
Skakad Violettfläckat Guld
Chakra Tredje ögat
Chakra Halschakrat
Quintessence Sanat Kumara & Lady Venus
Quintessence Lao Tsu & Kwan Yin
Pomander Safirblå
Pomander Orrange
Tarot Sju i brickor
Kristall/Mineral Picassomarmor/Picassosten

Att frigöra den ledsna clownen och låta den uppleva sann glädje.

Karakteristik
Att med sin egen erfarenhet också hjälpa andra nå sin insikt. En förlösande flaska som hjälper oss att uttrycka oss instinktivt från en djupare nivå. En underliggande sorg i botten. Näring åt inre känslomässiga blockeringar. Att lära sig ta livet med humor och lätthet, och njuta av det absurda och härliga i livet.
Någon som är hängiven sitt arbete, kanske t.o.m. till sundhetens gräns. 

Personlighet
Någon med stor självrespekt, stort intellekt och stark vilja - utan att någonsin vara arrogant.   

Gåvan
Talar och uttrycker sig från djupet av sin egen erfarenhet och sitt eget inre - också i materialiserad from, ex. konst. Känner sina känslomässiga behov, och blir därigenom i befriad från andras bekräftelse. Förmåga att ge upp egot för andras bästa. Stor humor, utstrålning och medmänsklighet. 

Utmaning
Att komma över en djup chock om vilken man knappt kan tala eller ännu mindre vågar se eller närma sig. Att befria sig från alla former av beroende - särskilt i relationer. Att bli fri från behov av ständig bekräftelse eller omogna uppträdanden. Svårigheter att uttrycka känslor eller benägenhet att skämta och skoja bort allvarliga upplevelser. 

Andlig nivå
Stimulerar insikten om den allra mest behagliga glädje och lyca. Hjälper att uttrycka den innersta sanningen. Bringar frid efter chock.  

Mental nivå
Hjälper till att definiera huruvida det är Egot, eller det Högra Jaget som talar. 

Emotionell nivå
Att skilja på vilka olika delar av jaget som talar, och vilka behov som behöver tillfredställas. 

Appliceras    
Runt hals- och navelchakrat. 

Affirmation
Jag tar emot Guds rike som det barn Jag Är
Jag leker med mitt inre barn - och hela livet leker

Sägs kunna påverka extremt mycket rent fysiskt på en cellulär nivå - och inte bara i eterkropparna. Kan på så sätt medverka till läkandet till genetiskt betingade sjukdomar.

Reinkarnation
Denna flaska kan på olika sätt hjälpa oss komma i kontakt med andra liv bland Nordamerikanska Indianer.

Sju i Brickor - Misslyckande, ofullkomlig framgång. något som inte växer. Mystikens kraft. In i det nya. Strävan efter det meningsfulla - ex arbete som också tillfredställer anden.