# 71 Juvelen i lotusen

Topp Rosa
Botten Klar
Skakad Ljus Rosa
Komplement Ljus Grön
Chakra Baschakrat
Quintessence Lady Nada
Quintessence Seraphis Bey
Pomander Rosa
Pomander Vit
Tarot Åtta i brickor
Set Esséflaska
Jordsfären, det fysiska templet
Tantraflaska
Självacceptans

Karakteristik
Sensualitet, acceptans, kärlek och känsloliv. Att acceptera, godta och tillge sig själv villkorslöst. Energi som kommer till jorden och uttrycks med största möjliga kärlek. 

Personlighet
En person som har mycket kärlek, empati, intuition och kreativitet. Är väldigt omvårdande och ömsint, på ett generöst och osjälviskt sätt.

Gåvan
Förstår hur vi skapar vår verklighet runt oss både i positiv och i negativ mening. Har genom sant accepterande av sig själv kommit över många bekymmer och upplevelse av plågor och destruktivitet. 

Utmaning
Känner sig oälskad och vill inte se in i sig själv. Har väldigt svårt för att bry sig om och fylla sina egna behov och lider på grund av det. Har ingen urskiljningsförmåga, eller dåligt omdöme, för var hans/hennes omsorg är uppskattad och vart den inte är det. Håller tillbaka sina tårar, ser inte sina behov. Känner sig inte sedd. 

Andlig nivå
Detta är en tantrisk flaska på och därför på olika sätt intensifiera känslan för sensualitet. Skänker omdöme och möjlighet att ge omvårdnad och kärlek till sig själv. Hjälper oss att se hur livets alla omständigheter är självförvållande. 

Mental nivå
Hjälper oss att se igenom irrationell irritation. Sätter den empatiska och  intuitiva vänligheten i fokus.  

Emotionell nivå
Gör så att personen vågar titta in i sig själv och att på ett kärleksfullt sätt klara av det som den hittar där. Lösgör känslomässig irritation, speciellt känslan av att inte vara älskad.
 

Appliceras    
Runt navelchakrat och om man vill en droppe mitt på huvudet 

Affirmation
Jag Är - I stillhet
Var stilla och upplev Gud
 

Reinkarnation
Kan hjälpa återknyta kontakten med inkarnationer och energier som har med Esséerna att göra. 

Övrigt
Blandad blir denna flaska Lady Nada, #52B 52

Åtta i Brickor - Hemmiljö. Någon som finner sig i sitt öde och njuter av det. Att bygga sitt bo. Trä. Ge ära åt sitt arbete.