# 70 Låt ljuset skina

Topp Gul
Botten Klar
Skakad Gul
Komplement Violett
Chakra Solar Plexus
Chakra Navelchakrat
Quintessence Seraphis Bey
Pomander Vit
Tarot Nio i brickor
Set Jordsfären, det fysiska templet
En vision av storslagenhet 

Karakteristik
Skänker klarhet och solsken i livet. En vision av prakt och klarhet över vad som gör en glad. Befriar från skuld och dömande, mot sog själv och mot andra, och bringar glädje och ljus till tankeprocesser.

Personlighet
Har starkt kunskapstörst. Kan finna stor glädje i meditation och kontemplation - den inre stillheten och det inre sökandet efter ljuset.

Gåvan
En person med inre ljus, en stark intellekt och klarhet som känner och skänker inspiration och glädje. Känner sig själv väl delar också gärna med sig av sin kunskap, insikt och kraft.

Utmaning
Rädsla och ängslan kan hindra från att känna glädje och tacksamhet. Det kan finnas en fara att stanna utanför livet, och inte fullt ut delta i det. En inaktiv ensamvarg. Kan gömma, hålla på eller inte våga tro på sina talanger och agerar kanske därför på ett överintellektuellt eller för kanske andra misstänksamt sätt.

Andlig nivå
Kan ge skydd. Stödjer i medvetandets sökande och skänker insikter. Stödjer och befriar från andlig dvala, tristess och andlig likgiltighet. Kan också skänka mod inför att gå vidare i sitt eget sökande inåt, och skänker därmed ljus i de djupaste inre lagren.

Mental nivå
Tar bort mental förvirring och självbelåtenhet genom klarhet. Ger glädje till de mentala förmågorna och kontakt med sin inre visdom. Kan förenkla integrering av ny inlärd kunskap hos vuxna. Tar fram en egen inre lust, och lockar fram till skrattet under mental stress. Förmåga att se det underbart absurda i det mörka.

Emotionell nivå
Kan väcka en positiv känsla av ambition.. Hjälper att orka med känslan av ensamhet och finna belåtenhet och glädje i allt som livet har att erbjuda.

Appliceras    
Runt Solar Plexus

Affirmation
Genom att öppna mig för glädje, får jag klarhet i mitt liv

Övrigt
Underlättar automatisk och inspirerad skrift.
Blandad blir denna flaska Kuthumi #51B 51

Nio i Brickor - Den inre trädgården. En vetskap om vad som gör mej rik och låter mej känna mej uppfylld. Kontakt med det andliga samtidigt som man är stabil på jorden. Ett uppskattande åt det man har skapat.