#7 Getsemene trädgårdBottle #7 - Garden of Gethsemene

Topp Gul
Botten Grön
Skakad Olivgrön
Komplement Magenta
Chakra Hjärta, Solar Plexus
Quintessence the Holy Grale & the Solar Logos
Pomander Grön
Tarot Vagnen
Set Katarflaska - Jfr #31 & 74

Ett prov på Tillit och Tro!

Gemensamt med #31 och #74 B 74är den gulgröna kombinationen. Skakad blir den olivgrön, som står för feminint ledarskap. Framtiden.

Dessa tre flaskor är varianter på Getsemane trädgård - den plats där Jesus tog de stora beslutet kvällen innan skärtorsdagen - dagen då han skulle komma att bli den eviga symbol för lidande men också frigörelse och förlösande. Flaskan kan alltså vara ett stort stöd inför stora beslut och betydande vägval. Man kan antingen fly ut i öknen till ett torrt men förmodligen "enkelt" liv utan utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Eller så kan man stanna i trädgården och göra det man är här på jorden för att göra.
Att lita på livsprocessen, även om man inte kan se resultatet än, och kanske inte tycks vara i harmoni med hela vår världsliga omgivning - vi vet bara att vi ändå måste fullfölja det.

Den tvekan och de tvivel som Jesus ställdes inför, det yttersta tillitstestet, kan vara något liknande som Dalai Lama sa när han lämnade Lhasa för sista gången. Han beskrev det som en blandning av oro (gul) och frihet (grön).

Detta är också en som representerar Katarerna.
Tänk Dej en närhet inom Kristenheten där alla är lika mycket värda. Där Kvinna och Man är jämbördiga och där inga mässande präster behövs för att komma helt inpå Gud. Ett fullkomligt ekvivalistiskt, reinkarnationstroende, ekologiskt, humanistiskt, vegeterianistiskt, ickematerialistiskt och genomskinligt samfund där alla är välkomna - alla är älskade och alla är respekterade...

Visst låter det som en modern företeelse, en nyandlig strävan och ett helt nutida sätt att möta varandra - men faktum med att det jag beskriver är de tankar en grupp människor som under medeltiden, för 1000 år sedan, formulerade; Katarerna!

Katarerna var en fritänkande och djupt ekvivalistiskt och humanistiskt utbrytargrupp ur Katolicismen i Frankrike under Medeltiden.

Och de inte bara formulerade tankarna, de levde också ut dem - och gissa om Katolska kyrkan blev fullständigt rasande. För här kom en grupp människor som vägrade underordna sig, vägrade förminska sig och vägrade låta sig köpas. Och på så sätt försvann ju också kyrkans makt över dem - och då ansågs de, och är i viss mån fortfarande i skrämmande många kretsar, vara ondskan själv. Kättare. Och faktum med att ordet kättare kommer just från dessa Katarer. Och de är också en av grundorsakerna till att hela den omtalade Katolska Inkvisitionen startade.

För även om man på många håll idag tycker illa om frihetskämpar och även om man också än i dag bekämpar dem med de mest vansinniga och kärlekslösa metoder - så var fantasirikedomen inom plågandets stora konst om möjligt än mer varierande och sprudlande i den medeltida kyrkan. Och under ett antal hundra år lyckades Katolska Kyrkan utrota varenda öppna katar. Ingen överlevde. Ett av de sista slagen stod i borgen Montsegur i Frankrike.

De som i tidigare liv har kopplingar till katarerna kan idag ha svårt att fullt ut våga leva sitt kall eller öppna sej för sitt eget högsta jag - med det sublima men våldsamma katarminnet i kroppen eller sinnet. Då kan någon av katarflaskorna vara den rätta att använda!

Flaskans namn kom till då Vicky Wall träffade en av hennes vänner, John Walker (ledaren för Radionic Association i UK) och han när han vid #7´s födelse såg att den påminde honom om Getsemane Trädgård. Vicky sa att det var tanken med flaskan, och naturligtvis har den fått behålla sitt verkliga namn än i dag.

Personlighet
Någon med kunskap om hur man skapar sitt eget utrymma.

Gåvan
Har förmågan att dela med dig av sin kunskap och kan uttrycka sig på att mjukt och vänligt sätt. Någon som kan skapa hemtrevnad även om de ständigt reser runt.

Utmaning
Rädslor och ängslan, bekymrar den här människan, så att det är svårt att fatta de rätta besluten och svårt att finna sin väg i livet. 

Andlig nivå
Hjälper att få ihop ande och materia, att nå inre visdom och att etablera kontakt med djup inre vetskap. Låter användaren känna ingen vad det är som blockerar hans/hennes egen väg. Hjälper till att ta bort blockeringarna. Den här kombinationen relaterar till början av andlig utveckling för själen och kan öppna upp för nytt perspektiv för desillusionerade sökare.
Själen söker sitt rätta utrymme och plats (grön) och vishet (gul) kanal för den fria själen.

Mental nivå
Stimulerar hjärnan. Hjälper vid besluts fattande och reducerar överdriven spekulation och introspektion. Lugnar vid torgskräck, klaustrofobi,. Utmärkt för att vidga sinnet, ”make upp your mind” kombination. Ger visdom att ta bort hinder från vägen och för att finna klar riktning. 

Emotionell nivå
Frigör rädsla och bringar lycka! Stöttar, på ett mer vardagligt och praktiskt sätt, vid den andliga utvecklingen.

Appliceras 
På hjärtat och solarplexus i ett band runt kroppen.

Affirmation
Det finns inga begränsningar förutom de jag sätter upp för mig själv
Jag är fullständigt Gränslös

Tarot

Vagnen - Att styra sitt liv med sin egen kraft. Att följa flödet frammåt. Tillit till målet, styrs av inre vägledning. Målinriktad och förbereder sig på framgång. Utmaningen att inte identifiera sig med vagnen, kroppen  eller redskapet - utan med det man egentligen är och vill nå fram till.
 

Livets träd
Stigen mellan Binah 3 & Geburah 5
Jämför #85B 85

 


 

Jämför med andra balansoljor

#31. Relaterar till Katarerna och Getsemane Trädgård

B 91 #91, Skakas samman som Olivgrön

B 85 #85, Tarotkortens andra resa

B 74 #74. Relaterar till Katarerna och Getsemane Trädgård

B 42 #42 Relaterad färg. Skapar #7 tillsammans med #12

B 10 #10 Relaterad färg. Skapar #7 tillsammans med #70

B 13 #12 Relaterad färg. Skapar #7 tillsammans med #42 eller #70

B 70 #70 Relaterad färg. Skapar #7 tillsammans med #10 eller #70