# 69 Den ringande klockan

Topp Magenta
Botten Klar
Skakad Ljus Magenta
Komplement Olivgrön
Chakra Alla
Quintessence Pallas Athen
Pomander Magenta
Tarot Tio i brickor
Set Esséflaska
Jordsfären, det fysiska templet

Kärlekens fulla kraft

Karakteristik
Känslomässig balans. klarhet över vårt syfte - i kontakt med själsstjärnan. Ett rensande i det undermedvetna, så att man kan utföra sin livsuppgift.

Personlighet
En karismatisk person som har funnit livets syfte och förstår livet. Lever passionerat på ett konstruktivt och hälsosamt vis.

Gåvan
Har förvärvat känslomässig tillfredsställelse och trivs särskilt bra när den får arbeta kreativt. Vad den här personen lärt, kan lätt ges vidare. Är intresserad i välmående för personen som han/hon kommer i kontakt med. Är engagerad i fredsfrågor, kärlek och medkänsla. Ser glädjen i familjelivet.

Utmaning
Känner sig tom och uttråkad och tar därför risker både finansiellt och emotionellt. Håller tillbaka tårar. Tänker att han/hon inte behöver lära sig längre. Tror inte de behöver kärleken och bär därför med sig en massa frustration. Kan inte ta ett steg tillbaka och ha översyn av situationen på ett neutralt sätt.

Andlig nivå
Stöttar användaren att följa en disciplin, speciellt om idealen bakom kan ses och är meningsfulla. Kan ge genombrott och låter individen få kontakt med universellt medvetande. Ökar uppfattningsförmågan för skönhet i det materiella.

Mental nivå
Centrerar när för många saker händer i livet. Stödjer förnyelse av självbilden efter genombrott. Steg för steg med uppmärksamhet och kärlek i varje handling.

Emotionell nivå
Fyller tomrummet efter att för mycket passion har blivit uttryckt. Kan förlösa återhållna tårar i en välgörande befrielse om man känner att det är viktigt.

Appliceras    
På hela kroppen

Affirmation
Mitt i det extrema finner jag balans i mitt liv

Reinkarnation
Kan hjälpa återknyta kontakten med inkarnationer och energier som har med Esséerna att göra.
 

Tio i Brickor - Rikedom - på alla nivåer. Någon som glömt vad som är viktigt i livet och ser inte det andliga i de små sakerna. Vikten av att använda sin materiella rikedom på ett sätt som gagnar det andliga.