#65 Jag Är kommer till jorden

Topp Violett
Botten Röd
Skakad Djupröd
Komplement Mörkgrön
Chakra Rotchakrat
Chakra Kronchakrat
Quintessence Kristus
Pomander Djupröd
Tarot Prins i brickor
Huvudet i himlen och fötterna på jorden. Transformation

Karakteristik
De andliga gåvornas flaska.

Personlighet
En person som sitter och begrundar innan man låter energin komma till handling. Älskar frihet.

Gåvan
En intuitiv och andlig person som kan guida andra till sin andlighet. Hjälper till att transformera på fysiskt, emotionellt och andligt plan. Vet var han/hon är, och vart ”resan går. Drömmarna är uppfyllda för att den här personen vet vad som behöver göras för att uppfylla dom. Har avancerade idéer och en väldigt positiv passionerad sida. Är väldigt klar och skicklig på att väcka sig själv och andra. Har inga materiella problem.

Utmaning
Kan känna sig hotad av personer med auktoritet och bära på dold ilska och frustration, och dessa känslor bör  frigöras för att man ska kunna göra framsteg. Kan ofta fastna i nedgörande och destruktiva känslor. Kan grubbla för mycket, vilket resulterar i svårigheter, övervägande i materiella saker. Håller kvar frustration ur vilket alla sorters problem kan komma.

Andlig nivå
För ner andligheten till jorden, praktisk vid höga ideal och en stark vilja att förstå. Stimulerar energin som behövs för att stödja tjänandet av världen. Kan stödja personer som känner sig utmattade av sina ledarskaps skyldigheter.

Mental nivå
Stimulerar förverkligande, produktiv och förnyad energi. Förbättrar framtoningen att man har bara sig själv. Kan hjälpa till att ge mental klarhet.

Emotionell nivå
Stödjer och omvandlar negativt uppfattade känslor till någonting konstruktivt – t.ex. till disciplin. Ger en känsla av distans så att reaktionen kan förändras till handling.

Appliceras    
Runt baschakrat och hårfästet

Affirmation
Jag vet var jag är, och jag vet vart jag är på väg

Övrigt
Den Klärvoajantas flaska.
Användbar för att låta frustrerade eller sexuella fantasier få ett konstruktivt utlopp.
Bra också för att identifiera vart man lägger sin energi, om man känner att man man slösar med den utan få något ut av det.

Prins i Brickor - Prinsarna står för kraft och aktivitet. Bemästrande och rikedom på erfarenheter. Auktoritet. Transformation, dags att gå vidare.
Jordprinsen är praktiskt och handlingskraftig. Han kontrollerar mycket av det materiella och kan använda sin ekonomi på ett gott sätt. Uthållig, men ska se upp med att hålla för hårt i sina ägodelar.