#64 Djwahl Kuhl

Topp Smaragdgrön
Botten Klar
Skakad Grön
Komplement Röd
Chakra Hjärtchakrat
Quintessence Serapis Bay
Pomander Vit
Tarot Ess i svärd
Set Mästar flaska - de stora utmaningarna, men också de stora öppningarna
Jag är vägen. Lyssna och följ

Karakteristik
Självreflektion; vad är min sanning - vad är sant om mej?! Den ända beständiga i livet är förändring. När Du renar Ditt inre och frilägger kartan, visar sig vägen tydligt framför Dej.

Personlighet
En person med inre klarhet som söker sin inre sanning.

Gåvan
Är en klar kanal mellan tanke och handling. Ny chans speciellt när det gäller ens mission och syfte i livet. En sökare av sanning som uttrycker sanning genom känslor. Har förstått att livet handlar om att lärande och att alltid sträva efter balans. Kan använda sitt sinne som ett verktyg.

Utmaning
Behöver ta tag i känslomässiga besvikelser och rädslor - att se varför man lidit. Kan vara lätt besviken och har destruktiva känslor. Kan hålla kvar gammal sorg och smärta istället för att gå djupare och upptäcka orsaken bakom den och jobba med det, trots att den här personen har potentialen och möjligheten att göra det. Kan ägna sig åt falsk blygsamhet. Vill inte titta på svårigheterna i livet för att han/hon är osäker vart vägen leder. Om den här personen skulle vända sig mot ljuset skulle han/hon väldigt lätt se vad de sanna målen är.

Andlig nivå
En förståelse för livets cykler. Hjälper till att få kunskap från livets erfarenheter, inspirerar glädje. En flaska för en ny start, som hjälper till att ge personens eget öde en ny riktning.

Mental nivå
Stödjer sökandet efter sanning. Ger klarhet till det undermedvetna för att finna ut vilka anlag/tendenser som styr den här personens beteende.

Emotionell nivå
Hjälper till att släppa det som inte har blivit utsläppt  på ett behagligt sätt och kan på så sätt ge balans och klarhet till det emotionella livet. Gör det möjligt att få klar uppfattningsförmåga varför man har lidit.

Appliceras    
Runt hjärtchakrat

Affirmation
Låt den andliga sanningen komma till jorden så jag finner det inre ljuset

Övrigt
Användbar för de som söker dolda mönster i livet, sanningen under ytan och det som står mellan raderna, ex. astrologer.
Skakas blir den Hilarion. Jämför #53B 53 och #63 B 63

Ess i svärd - Himmelens energi, den ursprungliga energin och viljan att se sanningen och nå klarhet. Det mentala och bryta igenom illusioner. Starkt intellekt som måste förenas med intuitionen. Klara fakta, där man tidigare kanske på olika sett inte sett klart. Gudomlig inspiration.