#63 Djwal Khul och Hilarion

Topp Smaragdgrön
Botten Ljusgrön
Skakad Grön
Komplement Röd
Chakra Hjärtchakrat
Quintessence Djwal Khul
Quintessence Hilarion
Pomander Grön
Tarot Två i svärd
Set Det utökade mästarsetet  - de stora utmaningarna, men också de stora öppningarna

Ny början som ger balans och rättvisa

Karakteristik
Att lära sig förstå meningen med livet - att känna sin egen väg. Att fatta intellektuella beslut där vi fortfarande är sanna mot oss själva. Inre rymd. Förståelse för att allt händer vid exakt rätt tidpunkt!

Personlighet
En person som har modet att stå upp för sin egen sanning.

Gåvan
Som har förmågan att integrera starka känslor och som kan uppfatta andras känslor och behov. Har stor uthållighet och är bestämd. Vet sin väg och hur man kommer dit. Är en väldigt öppen person. Är på rätt ställe vid rätt tillfälle. Är redo för alla situationer. En osjälvisk person som förstår andras oro. Äger möjligheten att göra nya upptäckter.
©AndraSidan.com

Utmaning
Har ett behov av att få en plats i livet och ta sig tid att känna efter vad man behöver göra. Fokuserar för mycket på den negativa sidan av problemet istället för att titta på det positiva. Man kan känna sig förvirrad och saknar inre frid. Har brist på glädje, frid och utrymme. Ett behov av perfektion kan hindra den här personen från succé. Den här sortens hållning är i vägen, speciellt om han/hon vill se verkligheten.

Andlig nivå
Orsakar en känsla av frid och förnyelse. Kan hjälpa till att etablera en kontakt med den verkliga meningen med livet, så väl som sina egna sanna ideal.

Mental nivå
Uppmuntrar till att släppa spänning som har med utrymme att göra. Kan hjälpa att balansera människor som ger för mycket.

Emotionell nivå
Öppnar upp för djup glädje och lycka. En känsla av frihet som kommer från hjärtat.

Appliceras    
Runt hjärtchakrat och över Ananda Khandachakrat

Affirmation
Jag är på den rätta platsen, vid den rätta tidpunkten och gör det rätta för mig

Reinkarnation
Vid arbete med tidigare liv kan denna flaska hjälpa till att nå och transformera trauman då man blivit förföljd eller utnyttjad, ex häxjakten under medeltiden.

Två i svärd - Tillfällig frid, utmaning att söka sig inåt, i sin egen inre frid, för att nå svaren. Månen visar på vikten av känslan.