# 60 Lao Tsu och Kuan Yin

 

Top Blå
Botten Klar
Skakad Ljusblå
Komplement Orange
Chakra Halschakrat
Tarotkort Serapis Bay
Quintessence Vit
Pomander Fem i svärd
Set Mästar flaska - de stora utmaningarna, men också de stora öppningarna
Jämför Blandad: El Morya #50

 

Att nå så djup frid så att man stillsamt accepterar allting som kommer i ens väg

Karakteristik
Var stilla och känn dig själv
Inre varande och klarhet. Djup inre frid. En ensamhet kan kännas i början av att gå in i en process av stillsamhet. En djupt transformerande flaska.

Personlighet
En person som med klarhet kan uttrycka sina känslor. Kan ha ett karismatisk lugn och tysthet. Det är ett nöja att prata med den här personen.

Gåvan
De har kommit till insikt om vad som orsakat lidandet. Förmågan att se klart och uttrycka sig klart. Att man har tillit och frid. Har uppnått visdom för att den här personen alltid ifrågasatt sig själv och liver på nytt. Är i kontakt med de djupaste djupen. Känner igen läxan som ingår i svåra situationer.  Genom dessa kvaliteter har den här personen positivt inflytande på situationer.

Utmaning
Någon som håller fast vid sina känslor av sorg och som inte kan uttrycka sig. Som behöver vara ärlig och uttrycka vad man känner. Kan ge för mycket utan att vara medveten om att överansträngning blir resultatet. Ger för mycket uppmärksamhet till andras åsikt och därför, känner sig splittrad och förvirrad. En tendens att gömma sina egna kvaliteter. Har svårt att delge det som hänger så tungt på sinnet, vilket är, på toppen av allt, ofällda tårar.

Andlig nivå
Inspirerar känslan av frid. Frigör från begränsning. Hjälper att hålla det inre ljuset brinnande, som är, bevarande av medvetenheten att någonting lever inuti som aldrig kan förstöras - själen.

Mental nivå
För fram rötterna av det undermedvetnas lidande till medvetenhet, och därför hjälper den här personen att bli fri från det lidandet. Gör det enklare att fråga sig själv och ge stöd att bli positiv, förenklar växande som resultat.

Emotionell nivå
Lugnar ner överdriven impulsivitet. Hjälper till så man kan uttrycka sig på känslomässig nivå.

Appliceras    
Runt halschakrat

Affirmation
Jag befriar mig från alla begränsningar

Övrigt
Kuan Yin kan komma med befrielse vid arbete med sig själv, och sitt eget karma. Att förstå orsaken till att saker och ting händer.
Läs mer om Kwan Yin här!

Fem i Svärd - Någon som blivit besegrad, och egot kan känna sig försvagat eller förnedrat. En känsla av att förlora kontrollen, och sår som börjat blöda igen läks genom att man lyssnar inåt.