Bottle #55 - The Christ# 55  Kristus

Topp Klar
Botten Röd
Skakad Intensivt Rosa
Komplement Grön
Chakra Rotchakra
Quintessence Kristus
Pomander Röd
Pomander Klar
Set Mästar set - de stora utmaningarna, men också de stora öppningarna
Set Expanderade nya tidens barn
Tarot Tio i svärd
Kristall Rubin, Selenit, Kvarts

 

Jesus Kristus Sananda - Den utan tvekan mest kända av alla mästare. Det gör också Kristus till den som det är allra svårast att skriva om, framför allt för att de flesta, åtminstone i västvärlden, redan har någon form av relation till Honom och till de energier Han representerar.

Den faktiska historia och myt vi känner kring Honom är redan känd; född i ett stall i Betlehem, ödmjuk men hänsynslös förkämpe för sin tro på livet och Kärleken; dyrkad, förföljd, korsfäst och uppstigen. Också de mer kontroversiella detaljerna kring Hans liv, som först under de senaste århundradets frihet fått chans att spridas till massorna, känner de flesta, ex. kärleksrelationen med Maria Magdalena.

Sedan har vi det som bara under de senaste årtiondena börjat spridas till människorna, och det är den kraft, med vilken Jesus fortfarande gör mirakel, materialiseras, läker och lyfter oss här på jorden. Sanada är hans andliga namn, och det namn han har som uppstigen mästare; Kristus Jesus Sananda.

Jesus själv var Essé, och det finns fantastisk läsning att finna omkring Jesus egen världsbild i Esséevangelierna. Om Jesus själv finns antagligen den närmaste beskrivningen inte i bibeln, utan i Thomasevangeliet.

Kristus representerar en av de högsta transformerande och försonande energierna, och närhelst vi ber så är Han där. Inget ögonblick är för litet för Kristus att närvara vid, och ingen tanke för obetydlig. Att känna Hans storhet i våra liv är en gåva som kan hjälpa oss själva att också bli större.

Gudomlig Kärlek - Att ta sig igenom själens mörka natt. Att acceptera att man är färdig med sina inre strider. Kristusenergi och livsenergi - så att vi vaket kan delta i livet och utföra våra handlingar och meningar.
Det klara upptill representerar ljuset, och det röda representerar jorden. När ljuset kommer till vårt djupaste center - baschakrat. Kristus hjälper oss att föra ljuset till jorden, till det fysiska, på samma sätt som ljus och materia är samma sak inom ex. kvantfysiken.
Kristus hjälper oss att komma ner på jorden, utan att för den delen tyngas av det - att vandra lätt på jorden. Kristus på korset är en symbol för tid och rum - och att vara i dess centrum, här och nu, frigör oss från dess fasthet. Att lära oss att inte stöta bort det vi inte vill ha, utan betrakta det. Inte förneka något, utan acceptera och vara i det utan att låta det tära oss.
Grundandet av den högre (blå) och personliga (gula) viljan - att få en kropp är en möjlighet att få arbeta med sina tendenser i verkligheten.
Kristus hjälper oss att återvända till vår källa. Vår bas.

Personlighet
En Andlig, och Materiel pionjär. Ser och hänger sig åt sanningen. Har enorm visdom, utan behov att visa upp det. Är villig att offra sig själv för ett högra syfte. Har ofta en trygg och stabil sexualitet

Gåvan
Att njuta av materien i livet.
Idealist och arbetar ofta utefter freebase - att ge utan att förvänta sig något igen.

Utmaning
Att släppa fasthållen mycket gammal ilska samt frige hyst frustration. Problem att inte låta sig påverkas av agg och tankar från upplevelser i livet. Att inte fastna i det materiella. Att inte känna förnedring, även om man blir orättvist behandlad. Att inte söka hämnd för de tårar man själv fällt, och dess orsaker.

Andlig nivå
Innehar förmågan att initiera och transformera jaget. Skapar en klar kanal för energi. Känslan av att inte vara en del av världen upphör.

Mental nivå
Skapar klarhet i tanken. Hjälper att frigöra från vilja och ovana att inte bara bevittna, utan identifiera och på olika nivåer ena sig med allt, på ett självuppoffrande och destruktivt sätt.

Emotionell nivå
Friar personen från känslan av att inte bli hörd.
Förlöser ilska och frustration och hjälper att transformera detta på ett positivt sätt.

Appliceras
Runt hela buken. Använd den sparsamt före sänggående då den kan ge mycket energi.

Affirmation
"Jag har kraft att följa mina ideal"

Reinkarnation
Denna flaska talar ofta om inkarnationer som har med Esséerna, eller den genuina tron i hjärtat att göra...

Övrigt
Hjälper till att väcka upp Kundalinikraften. Hjälper också till att handskas med problem som har med övergrepp att göra.
Ställer frågan huruvida man är reda att ta sig an Andligheten fullt ut. Jfr. Getsemane.
Grundningen aktiverar vår inkarnationsstjärna - meningen med vårt liv.

Tio i svärd - Egots stora död. Vi är befriade från lidande. Genom lidandet har en stor transformation skett, och ny klarhet kommer fram - en ny sol går upp - en ny dag börjar.

Livets träd
Luftelementet i Malkoth, den tionde sfären. Baschakrat, och hur det gudomliga ljuset kommer ner till det materiella.

 

Jämför med andra balansoljor

B 11# 11, Blomsterkransen, den upplysta varianten av Kristus.

B 52# 52, skakas samman som Lady Nada

B 6# 6 Energiflaskan

B 54 # 54 Seraphis Bay. Kombinationen 6 & 54 skapar #55.

B 84 # Ljuset i vinden. Kundalini, Essé och kombinationen Kristus LadyNada. Den feminina och maskulina aspekten tillsammans.

B 81 # 81 Villkorslös kärlek