# 54  Seraphis Bey

Topp Klar
Botten Klar
Skakad Klar
Komplement Djup Magenta
Chakra Alla Chakran
Quintessence Seraphis Bey
Pomander Vit
Set Mästar set- de stora utmaningarna, men också de stora öppningarna
Tarot Prinsessa i svärd
Kristall Klar kvartskristall, Diamant, Calcit, Celestin, Morganit.
Tårar och Renhet

Seraphis Bey visar hur vi kan rena oss och utveckla vårt bevittnande. Klarhet och frid. Att se de situationer som uppstår ur Karmat, men ur ett klarare perspektiv, och utan att lägga skuld eller värderingar i det. När vi har renat oss kan ljuset sedan dessutom lysa vidare ut i världen - vi blir ljus.

Seraphis Bey är också tårar och lidandets lindrande. I den klara färgen finns alla andra samlade, och det kan du också se om du låter flaskan belysas och prismor bildas mellan de två klara lagren. De tre primärfärgerna samlas och förlösningen lika så.

Det handlar om att förstå hur Lidande kan leda till Utveckling, men att lidande varken per automatik leder dit eller är ett krav för utveckling.

Lidandets tre orsaker:
Blått - att vilja ha det vi inte kan får
Rött - att få det vi inte vill ha
Gult - att inte veta vad vi vill ha

Lösningar:
Blått - att ta reda på vad det är vi kan få... och kommer få!
Rött - att ha kraften att ta emot bara det vi vet att vi vill ha!
Gult - att ha modet att se vad vi är värdiga att få, och på ett lekfullt sätt ta oss dit!

Renar och avgiftar på alla nivåer. Det ljus som lyser upp den väg vi vandrar.Renande, i synnerhet i samband med fasta, men också i viss mån istället för andra fysiska renande processer. Ex som en kur.

Detta är väldigt sällan en själsflaska, utan indikerar oftast på första platsen att man inte är beredd att just nu möta den stråle som är ens egens själsflaska. Denna flaska är däremot extremt kraftfull och bör användas med försiktighet. Om den känns tung att använda som sig själv, använd gärna en rosa färg upptill för att mildra hjärtat.

Läs mer om Seraphis Bey här

Personlighet
En filosof med starka personliga ideal. Känner konflikt, smärta och lidande - också djup insikt om Universum. Är i kontakt med sitt Högre Jag.

Gåvan
En regnbågskrigare. Regnbågskrigare är ett uttryck till stor del myntat av Vicky Wall. Det handlar om någon som har potential att väcka regnbågen inom sig själv, att nå en fantastisk balans i sina chakran - sitt liv och sin ande - och sedan kunna använda det för att sprida andlighet, försoning och frihet till Jorden, och Universum.

Utmaning
Håller fast vid gamla institutioner och lidande sedan länge. Bitterhet Besatt, och ibland plågad, av detaljer i livet. Tårar har tvättat färgen ur livet.

Andlig nivå
Tillåter konstruktiva, och stora, förändringar i livet.
Hjälper att nå kontakt med de olika ljuskropparna.

Mental nivå
Hjälper till vid beslutsfattande och för att förstå konflikter och smärta.
Hjälper plocka ner överdrivna förväntningar, och istället acceptera det som är.

Emotionell nivå
Frigör instängda tårar. Renar olika nivåer av gammal smärta och lidande. Ger mod att möta svåra känslor.

Appliceras
Överallt på kroppen

Affirmation
"Vare sig jag skrattar eller gråter - ser jag regnbågen i mina tårar"

Prinsessa i svärd -  står för det yngre, erbjuder nya möjligheter och erbjuder nya möjligheter - men något kan behöva mogna och fördjupas.
Luftprinsessan vill kompromisslöst bryta de gamla mönster och bilder man själv och andra har. Att tillåta andra ses och nyvärderas varje dag, för just den de är just den dagen. Att krossa de gamla altarna. Också att slåss mot luftslott eller till synes oövervinnliga motståndare, så som egot.
Beredd att ta risker med sitt tänkande och sin livsstil. Längtar efter bestående värderingar. Tankarna skärps och fördjupas när man vågar möta sin rädsla. Sanning och rättvisa. En rebell som dessutom kan vara obetänksam och förhastad. Rastlös.
Slå sönder sina förutfattade meningar om sig själv - om att man inte skulle kunna!