#50 El Morya

Topp Ljusblå
Botten

Ljusblå

Skakad Ljusblå
Komplement Ljus orange
Chakra Hals
Quintessence El morya
Pomander Blå
Tarot Ess i bägare
Set Mästar flaska
Set Utökat  Chakra Set

 

Djup inre frid och tillgivelse.

El Morya är den första Mästarflaskan, och det är också den första hela flaskan med den upplysta primärfärgen - den första färgen. Detta är också den enda av mästarflaskorna (50-64) som som tillhör bägarna i Tarotkort, alla de andra tillhör svärdssviten. Så sitt mästarskap och skarpsinne till trots (svärden) håller denna flaska bägarnas emotioner. Det är också den livgivande atmosfären och det uppfriskande vattnets färg. Den air som omger oss som människor - och planeten självt.

El Morya hjälper oss att älska i proportion förhållande till oss själva. Inte för mycket och inte för lite - både gentemot andra, och gentemot oss själva.
Paradoxen är dess maskulina och samtidigt feminina energi - och utmaningen ligger i att gå bortom dualiteten, och där känna inre frid.
Blått har den fasthållande principen som gör att vi håller fast vid ting utan att få sinnesro, som också hindrar den tystaste rösten inom oss att höras och bringa tillit. Starta med friden så kommer lyssnandet, starta med lyssnandet så kommer sinnesron etc... En spiral av konstruktivitet.

Läs mer om El Morya här!

Karakteristik
Lätthet till livet från och med nu i harmoni med det stora hela. Om att finna djup inre frid och stillhet, så vi förmår att lyssna till vårt eget centrum och vårt eget hjärta - och ha tillit till den rösten, och de intuitiva känslorna.

Personlighet
En person med inre frid, en sann auktoritet som litar på sitt högre jag. Den här personens kärlek strömmar ut till världen

Gåvan
Har tillit till livsprocessen. En pionjär som är osjälviskt engagerad. Som är i harmoni med sitt eget livs mening, öde och själ. Litar på gud och livet. . Stor talang för olika sorters kommunikation. Kan bli tillräckligt objektiv för direkt tillgång till det undermedvetna

Utmaning
Svårt med den manliga aspekten inom sig själv. Har ännu inte överkommit de extrema svårigheter som har varit i det förgångna med en manlig förebild. Behöver omtanke och närhet och ber om det hela tiden. Möjligen ses allt i livet i en negativ mening. Är inte i frid med självet och känner sig avskild från sina rötter

Andlig nivå
Kvaliteten av det blå är att visa ödet mer verkligt, som betyder: det visar sig i vad personen verkligen tror på. Den kan ge andlig inspiration och kontakt med meningen med livet. El Morya blå hjälper till att se helheten av Guds vilja och sin egen vilja. Hjälper att öppna för ljuset och för möjligheten för ny verklighet.

Mental nivå
Stödjer integrationen av  den kvinnliga och manliga aspekten av personligheten och hjälper till att balansera en för analytisk bild. Ger klarhet och balans när det är auktoritets problem.

Emotionell nivå
Inspirerar till djup frid och självförlåtelse. Balanserar extrema känslor. Kan hjälpa till att ta bort blockeringar, speciellt inom tal och kommunikation.

Appliceras
Runt hals och nacke

Affirmation
Låt din vilja ske genom mig
Herre visa mej Din väg, och ge mej mod att följa den. (Birgittas bön)

Kristaller
Safir, Blå flourit, Sodalit, Lapis Lazuli & blå Agat.

Ess i Bägare - Känslornas ursprungliga energi. uppstartande, generöst och engagerande. Man utstrålar stor kärlek och inspiration. Omvälvande för känslolivet.

 

Jämför med andra balansoljor

#1 Fysisk Healing - Relaterad färg.

B 2 #2 Fridsflaskan - Relaterad färg

B 54 #54 Seraphis Bey - Den mest upplysta mästarfärgen

B 96 #96 Ärkeängeln Raphael - relaterad färg

B 103 #103 Ärkeängeln Haniel - närmsta djupa variant av El Morya