# 5 Soluppgång Solnedgång

 

Topp Gul
Botten Röd
Skakad Kraftigt orange
Komplemen violett grön (# 38)
Chakra Rotchakrat
Tarotkort Översteprästen
Quintessence Kristus
Pomander Gul
Pomander Röd
Set Chakra Set
Jämför #26 chockflaskan
Att använda sin energi på ett klokt sätt

Detta är Vicky Walls egen själsflaska och har som sådan en särställning hos många människor, då de känner Vickys närvaro och kraft när de använder flaskan. Flaskan representerar också, precis som Vicky var, en stor inspiratör, en lärare eller en källa till kunskap och kraft.

Varje morgon går solen upp och vi har chans att göra något fantastiskt av dagen. Varje kväll går sedan solen ner och vi har möjligthet att se tillbaka på dagen och glädjas för det som vi gjort. På samma sätt är det med livet, och med det som flaska #5 representerar.
Blandar Du flaskan blir den orange #26
B 26 och som kan symbolisera både rädsla och chock, likväl som dolt medberoende eller beroendeställning av auktoriteter eller doktriner. Flaskan symboliserar också rotchakrat och kundalinikraften. Dessa två faktum tillsammans ger kan både visa på och försonas genom flaskan; ex. katolska kyrkans förnekande av grundläggande drifter, som ex. sexualitet - och hur det sedan kan ta sig våldsamma uttryck.

Flaskan kan på vissa platser indikera någon form av övergrepp - och om så verkligen är fallet är flaskan syfte försoning, aldrig hämnd. Ofta är hjälpen naturligtvis bäst behjälplig om den kommer från en erfaren terapeut.
Flaskan kan hjälpa oss (precis som ex #40
B 40) att nå kontakt med tibetanska eller kinesiska inkarnationer.

Karakteristik
Bär på stora mängder energi, på alla nivåer.

Personlighet
En ledare som generöst ger av sin energi till andra. Någon med livsglädje, och som kan uttrycka den. Utstrålar en air av glädje, som lätt sprider sig till andra.

Gåvan
Hanterar den materiella sidan av livet väl. Lärarkvaliteter.

Utmaning
Svåra upplevelser i barndomen, kan indikera på övergrepp.
Någon som kan vara väldigt dominant också mot de som står honom eller henne nära.
Brist på styrka och tillit.
Kan önska att livet vore en fest, samtidigt som man är rädd för glädjen, och dessutom sexuella relationer.
Kan ha svårt att etablera relationer till andra människor.

Andlig nivå
Hjälper att identifiera "gott" och "ont". Hjälper att utveckla en andlig generositet.
Hjälper att se att andlig utveckling tar sig bäst fram genom glädje och lust.

Mental nivå
Stödjer inlärningsprocesser. Ger struktur åt koncept och livet.

Emotionell nivå
Låter undertryckt ilska att komma upp till ytan.
Hjälper vid stage-fight. Bereder väg för glädje och säkerhet i alla relationer, också de sexuella.

Appliceras    
På fotsulorna. Över baschakrat, och aldrig högre upp på kroppen än höften.

Affirmation
Jag öppnar mej för glädjen i livet

Översteprästen - Andlig förebild som skapar kontakt mellan det inre och det yttre. Bron mellan människan och Gud. Hjälper oss att nå fram till vår egen inre röst, och Gud. Lägg inte kraften på någon utanför Dej, men se och hör det bara för att det är ett steg på vägen om den egna inre kraften och sanningen.

Livets träd
Stigen mellan Chokma 2 & Chesed 4
Jämför #83

Jämför med andra balansoljor

B 22 #22 Återfödelse - Relaterad färg

B 40 #40 Jag Är - Relaterad omvänd variant

B 59 #59 Lady Portia - Upplyst variant

B 61 #61 Sanat Kumara - omvänd upplyst variant

B 26 #26 Eterisk Räddning - Sammanskakad

B 83 #83 Sesam Öppna Dej - Översteprästens andra resa