#48 Vingar av healing

Topp Violett
Botten Klar
Skakad Ljusviolett
Komplement Gul
Chakra Kronchakrat
Quintessence Serapis bay
Pomander Vit
Tarot 3 i bägare
Set Vattensviten - känslornas och upplevandets källa
Andligt renande tid att se inåt

Den klara bottnen är som ett par änglavingar, som är så ljusa att de inte ens syns. De bär upp hela kronchakrat och hela den personliga, och mänskliga, andligheten.  De klara vingarna omfamnar och skänker det lä, i vilket den personliga utvecklingen kan ske ostört. Varje levande varelse, varje Guds avbild, har vingar. Är vi i väldigt dålig form kanske vingarna är trötta och glesa - men de finns alltid där, och denna healingflaska kan hjälpa dem att återfå en del av dess kraft.
När flaskan skakas samman bildas #56 Saint GermainB 56, den stora transformationens flaska, och tillika en bärare av en magnifik, och ödmjuk, healing. Den här kombinationen rekommenderas speciellt vid craniosacral terapi för att stabilisera behandlingen.

Karakteristik
Att klargöra sitt livs ändamål -  att titta inåt.

Personlighet
En andlig lärare som utför sin uppgift i världen. Har stor entusiasm för livet och massor av energi till att kommunicera med andra

Gåvan
Det finns potential att finna sin sanna andlighet för ljuset lyser djupt inifrån. Den här personen är engagerad i att ge service till andra. Är medveten om sitt livs avsikt och mening.    

Utmaning
Ett behov av att rensa sina kanaler så att man kan gråta ut och finna frid och harmoni. Känner sig missförstådd och inte sedd för den han/hon är. Behöver frid och harmoni. Desperation och tomhet.

Andlig nivå
Uppmuntrar användaren att genomgå en renande process. Kan stödja förvandlings jobb på sig själv. Etablerar kontakt med gudomlig inspiration.

Mental nivå
Inspirerar känslan av att varje ögonblick ger anledning att fira, att vardagen är full av mirakel.  Låter användaren koncentrera sig på viktiga frågor och fullfölja dom

Emotionell nivå
Lösgör känslan av inre tomhet. För upp lagrade tårar till ytan så de kan släppas, så man kan gå vidare.

Appliceras    
Längs hårfästet, runt buken vid hormonella obalanser och över ryggen vid ryggproblem.

Affirmation
Jag finner glädje för att ljuset ger mig näring.

Tre i Bägare - Glädjens tre bägare. Delad sanning och glädje blir större. Ett arbete kan vara avslutat, och en healing tillsammans med andra kan uppstå. Tacksamhet, och vänskap. Kan också finnas ett utanförskap.

Jämför med andra balansoljor

B 60 # 60 Kwan Yin - Relaterad färg

B 69 # 69 Den Ringande Klockan - Relaterad färg

B 15 # 16 Healing i nya tiden - Omvänd flaska

B 56 # 56 Saint Germain - Sammanskakad flaska