#45 Andetag av kärlek

Topp Turkos
Botten Magenta
Skakad Violett
Komplement Gul
Chakra Hjätchakrat
Chakra Halschakrat
Quintessence Pallas Athena
Pomander Violett
Tarot 6 i bägare
Set Vattensviten - känslornas och upplevandets källa
Ge och ta in kärlek

Karakteristik
Hjälper oss att återfå det kreativa flödet. Att bryta sig loss från begränsningar och flöda fritt.
Den kreativa turkosa färgen (blandningen mellan halschakrats blå och hjärtats gröna - att uttrycka sig geno hjärtat) bärs upp av den transformerande upplysta magentan. Alltså genom att uttrycka oss kreativt, och tillåta oss vara kreativa, kan mycket av det som ser som destruktivt eller tungt i våra liv, transformeras till något mycket mer villkorslöst gentemot oss själva. En kärlek till de små tingen i livet - det som verkligen betyder något.

Personlighet
En person med medkänsla och inre kärlek som man behöver dela med andra och med många kreativa uttryck så som musik, dans och poesi. Någon som har mycket att ge.

Gåvan
Ger kärlek genom de små tingen. Har tillgång till gammal kunskap och förstår den här kunskapen mycket väl. En känslig person med stark intuition. Älskar det vackra i alla områden i livet. Kreativ men målmedveten och i kontakt med de intuitiva aspekterna. Strävar efter att få inre balans och att alltid återvinna den. Den här personens kärlek är linkad till hans/hennes livs mening. 

Utmaning
Någon som har en tendens att ta på sig andra människors problem. Det finns behov av att släppa fram ny kärlek och släppa taget om gamla minnen som hindrar lyckan. Ett behov av att släppa stolthet. Kan ha svårigheter att uttrycka sig själv. Kan vara väldigt ambitiös och överskattar sina möjligheter och drar sig tillbaka.

Andlig nivå
Kan hjälpa användaren upptäcka medlidande och ovillkorlig kärlek. Kan ge en känsla av utveckling och utvidgning.

Mental nivå
Kan inspirera kreativitet. Låter personen distansera sig från alla sorters komplikationer eller destruktivt tänkande.

Emotionell nivå
Stödjer att ge mer tillförlitlighet/äkthet till själen att uttrycka känslor. Kan ge känslor ett nytt fokus. Uppmuntrar personen att bry sig om sig själv mer.

Appliceras    
Överallt på kroppen eller vid stress i ett band runt hjärtat.

Affirmation
Allt är vackert på sitt eget sätt

Övrigt
Hjälper oss att komma över besvikelser i kärleken. .

Sex i Bägare - Sinnlighet. Uppvaktande. Romantik. Njutning. Kärlek. Medkänsla. Positivism. Vänskap. Överdekorerat.