#44 Skyddsängeln

Topp Ljus Violett
Botten

Ljus Blå

Skakad Ljus Violett
Komplement Orange
Chakra Hjärtchakrat
Chakra Halschakrat
Quintessence El Morya
Pomander Blå
Tarot Sju i bägare
Set Vattensviten - känslornas och upplevandets källa
Inre och yttre frid

Karakteristik
Transformera negativitet till frid. El Morya och St Germain - Extremt stark healing. Hur vi skapar med våra tankar, och hur vi healar oss med desamma.

Personlighet
En person med en freds mission. En person som är väldigt inspirerad och i kontakt med sitt högre jag.

Gåvan
Någon med inspiration från hjärtat. Kan förverkliga inspiration. Fridfull förändring att upptäcka sin egen gudomlighet. Någon som är sann mot sig själv. En omskapare som frigör och löser sig själv och andra. 

Utmaning
Någon som inte kan uttrycka sina känslor. Det är dags att sluta leva I det förgångna. Ha tillit till livsprocessen. Släpp taget om gamla sorger. Har inte inre frid och är inte grundad. Tvivlar mycket. Bedrar sig själv och spenderar mycket tid med önsketänkande.

Andlig nivå
Sporrar till gudomlig inspiration och stöd från ovan. Kan göra det möjligt för personen att lita på flödet - en möjlighet att upptäcka sin egen gudomlighet.

Mental nivå
Stödjer integrationen av de olika aspekterna I livet. Kan ha grundande effekt och hjälpa till att radera gamla mönster.

Emotionell nivå
Kan ge glädje och klar motivation som är oberoende av beslut från egot. Släpper lidande som är ett resultat från att leva I det förgångna och illusion

Appliceras    
Runt halschakrat och längs hårfästet

Affirmation
Jag släpper taget och förväntar mig inte någonting

Övrigt
Ger styrka åt människor som kommit i kontakt med utomjordingar UFO´s och änglar och upplevt det som en på någon nivå negativ erfarenhet. Jfr också flaska #5.

Sju i Bägare - En illusion av vad det är i bägarna. Illusiorisk framgång. Skapa själv, och ha urskiljningsförmåga inför Dina val. Mycket som kan locka, eller skrämma - men välj på sanna, äkta och inre grunder. Lyssna på känslorna.