# 43  KreativitetBottle #43 - Creativity

Topp Turkos
Botten Turkos
Skakad Turkos
Komplement Kotall
Chakra Nya hjärtchakrat, Ananda Khanda
Quintessence Maha Cohan
Pomander Turkos
Tarot Åtta i bägare
Set den nya tidens  Chakra Set

Kommunikation genom konst och massmedia.

Karakteristik
Stor kreativitet. Kommunicera till massorna. Släppa taget om gamla emotionella mönster, och inse att vi är en del av Allt. Att uttrycka det vi känner, När vi känner det - ärlighet i nuet.

Personlighet
En ständig sanningssökare, som letar i harmoni med sig själv. Intresserad av stjärnor både bildligen och bokstavligen. Ex Astrologi, astronomi och natten i allmänhet. Tillgång till mystik

Gåvan
God Andlig kontakt, i synnerhet också med änglar, devor, knytt och andra naturväsen. Flexibelt sinne och öppen för det nya. Kommunikationsförmågor vid sidan om talet. ex dans, musik, massage, konst etc.

Utmtning
Komma över  undermedvetna destruktiva mönster. Att se och övervinna narcissism parallellt med att inte vara i sann kontakt med känslolivet. Att sluta leva i det förgågna utan ha tillit till livsprocessen här och nu.

Andlig nivå
Förbättrar självperceptionen. Dechiffrerar livets små hemligheter. Öppnar upp för kontakten med UFO, änglar och naturväsen.

Mental nivå
Mod att framträda inför folk. Hjälper att formulera, verbalisera och stå för sina mål och visioner.

Emotionell nivå
Ger en känsla av acceptans och allmänt välmående. Förlöser blockeringar.

Appliceras    
Runt hela hjärtat.

Affirmation
Allting flödar, och jag följer flödet.
Jag tar del av livets flöde

Övrigt
Tillhör ett av den nya tidens chakran; AnandraKhanda - till höger om hjärtchakrat.
Detta är den flaska jag själv oftast använder innan konserter och operaföreställningar.

Åtta i bägare - Övergiven framgång. Någon som lämnar en situation. Det må vara natt eller mörker, men månen eller horisonten erbjuder fortfarande ljus. Känslomässiga blockeringar. i sökande efter ny kunskap måste man lämna det gamla, att medvetet lämna det föråldrade mönsterna för att möta de nya.