# 42 SkördBottle #42 - Harvest

Topp Gul
Botten Gul
Skakad Gul
Komplement Violett
Chakra Solar Plexus
Quintessence Kuthumi
Pomander Gul
Tarot Nio i bägare
Set Det utökade Chakrasetet
Vattensviten - känslornas och upplevandets källa
Spontanitet och Glädje

Karakteristik
Emotionell lycka. Glädje och fokusering. Livsglädje, men också ytlighet. Skuldkänslor

Personlighet
Någon som funnit glädjen och lusten

Gåvan
En snäll och "solig" person. Är i sitt naturliga livsflöde. Tar lätt till sig information. Finner sina egna vägar, (en "McGyver")

Utmaning
Dåligt självförtroende, rädslor och negativitet. Söker hela tiden efter en ny identitet. Fokuserar för mycket på framtiden och inte på nuet. Tröstätande. Försöker visa upp ett glatt ansikte, men är ledsen där bakom (Jfr #72)

Andlig nivå
Hjälper till att frigöra sig från  illusioner. Kastar ljus på skuggorna i personligheten.

Mental nivå
Stärker koncentrationen vid ex. tentamen och annat koncentrationskrävande. Löser upp känslan av att känna sig begränsad. Stimulerar intellektet och intagandet av information. Balanserar en för intellektualiserad världsbild.

Emotionell nivå
Inspirerar till Ljusa Känslor - värme, empati, kärlek och medkänsla.
Klarar känslomässiga irritationer.

Appliceras    
Runt hela Solar Plexus.

Affirmation
Genom min yttre kunskap, skapar jag min inre kunskap
Jag lever och lär o lust

Nio i bägare - Lycka och glädje. Utmaningen i att inte låta det materiella ta överhanden. Tillåtelse att ta det lite lugnt - men samtidigt se att man kanske mår bra av viss måttlighet. Ge vidare till andra.