#40 Jag är

Topp Röd
Botten Guld
Skakad Gyllenröd
Komplement Grön
Chakra Baschakrat
Chakra Solar Plexus
Quintessence Lady Portia
Pomander Guld
Tarotkort Prinsessa i Bägare
Självförverkligande eller självkännedom.

Karakteristik
Frigörande av energi, och den egna inre kunskapen.
Energin att finna insikt om sig själv genom utvidgad aktivitet

Personlighet
En person med positiv energi som är i kontakt med sig själv på ett centrerat sätt. Den här personen är troligen i processen av självupptäckande och har redan kommit en lång bit på väg

Gåvan
De har distans nog för att kunna tillåta sin inre visdom uttrycka sig genom dem. Bär med sig djup visdom och kan uttrycka den. En person som kan vara framgångsrik på många nivåer och gillar arbetet. Trivs förmodligen ofta också i de sammanhang den är, då den får uttrycka sej genom sin kreativitet, och känna sig värdefull och betydelsefull.

Utmaning
En person som känner ångest, kanske även ilska, bitterhet och frustration. Kan lida av självkritik och bära på rädslor. Någon som styrs av sina egna rädslor. Kan vara väldigt dominerande och högljudd. Kan ha inre konflikter och uppfattar sig som orealistisk. Och på samma gång dömer och fäller andra. Kan lida av över-självkritik.

Andlig nivå
Uppmuntrar användaren att komma i kontakt med jordens energier. Låter individen uppfatta rikedomen av själen  i sig själv och i andra. Omvandlar meditation till handling. Väcker Kristus energin. (Jfr #11 och #55)

Mental Nivå
Löser upp mentala konflikter, speciellt i sammanhang med förkänsla av djupa irritationer. Vänder sig till överaktivitet i sinnet om överlevnad och materiella saker i livet.

Emotionell nivå
Löser irritationer och känslan av att vara missförstådd, och hjälper personen att komma i kontakt med glädje. Kan vara välgörande för att komma över emotionell naivitet. Även tendensen att skylla på andra. Kan frigöra personen från gamla begränsade mönster.

Appliceras    
Runt solarplexus och baschakrat

Affirmation
Jag säger JA till livet

Övrigt
Jag Är (I Am) energin är en av de djupaste och starkaste. Jämför ex. #55 och # 6.

Prinsessa i Bägare - Prinsessorna står för det yngre, erbjuder nya möjligheter och erbjuder nya möjligheter - men något kan behöva mogna och fördjupas.
Luftprinsessan tar känslomässiga risker och är öppen för nya relationer. Fantasi, intuition och artistiska förmågor. Skapar vad hon vill i sitt liv, om målen väl är klara.

Jämför med andra balansoljor

B 5 # 5 Soluppgången

B 61 # 61 Sanat Kumara & Lady Venus - Närmsta upplysta variant

B 76 #76 Tillit

# Ärkeängeln Azrael - Sammanskakad