# 4 Solskensflaskan

Topp Gul
Botten Guld
Skakad Gyllengul
Komplement Violett
Chakra Solar Plexus
Tarotkort Kejsaren
Quintessence Lady Portia
Pomander Gul
Pomander Guld
Set Chakra Set
Inre kunskap och visdom

Karakteristik
Flaska #4 är känd som solskensflaskan och relaterar till vårt eget inre Solar Plexus, vårt kraftcentrum. Från Solar Plexus kan ljuset skina, om vi bara släpper våra värsta rädslor och vår tyngsta oro, som annars kan skymma ljuset.
Kan ofta hjälpa att nå kontakt med inkarnationer, i synnerhet de från Gamla Egypten. Flaskan indikerar just på hur ljuset, kraften och modet (gul) finns för att vi ska kunna finna vår egen inre visdom (guld). Den gula färgen står också för vårt medvetna sinne, och hur vi genom den kan finna fram till insikt och kunskap, ex genom regression som med Egypten.
Glädje och Insikt.
Kejsaren - fadersflaska.

Personlighet
En person med mycket kunskap och stor visdom. Har humor och ser ofta livet från den Ljusa sidan. Innehar ofta någon form av maktposition eller en ställning där folk vet vem han eller hon är, och ofta ser upp till det personen gör.

Gåvan
God förmåga till organisation och styrande. Förmåga att realisera sina visioner.
Att se humorn och glädjeni livet. Vet att det är bättre att veta något än att äga något.

Utmaning
Mycket rädsla beträffande de små detaljerna i livet, och kan ha svårighet att se sitt eget inre ljus eller att finna glädje i livet. Omoget eller överdrivet auktoritärt beteende.
För stort behov av makt, eller för stort ego.

Andlig nivå
Konkretiserar andliga idéer. Etablerar kontakten med intuitionen, uttrycksförmågan, kunskapen, instinkten och egna Guider och Hjälpare.

Mental nivå
Verksam mot fobier. God för dem som är vana tänkare och söker inom sig själva.
Bildligt talat är detta solen som väcker oss till liv efter en lång vinter.

Emotionell nivå
Skänker tillit, säkerhet och behaglig glädje.
Utmärkt vid nervösa depressiva drag, i synnerhet om de orsakats av rädsla.

Appliceras    
Runt Solar Plexus, i ett brett band runt hela kroppen.

Affirmation
Jag är fullständigt trygg
Jag vet att jag inget vet

Kejsaren - samhället och civilisationen. Emperium, organisation, makt, struktur, lagar & regler.
Om Kejsarinnan styr med kärlek, styr Kejsaren med objektivitet, tanke och intellekt. Ska bygga upp civilisationen mot yttre faror. Använd Din handlingskraft, struktur och ordning. Självdisciplin. Utmaningen är att det kan bli för fast.

Livets träd
Stigen mellan Netzach 7 & Yesod 9
Jämför #82 & #104

Jämför med andra balansoljor

B 14 #14 Visdom i den nya tidsåldern - Relaterad färg

B 42 #42 skörd - Relaterad färg

B 51 #51Kuthumi - Närmsta upplysta färg

B 70 #70 Låt ljuset skina - Relaterad färg

B 82 #82 Calypso - Kejsarens andra resa