#39  Dockspelaren

Topp Violett
Botten Guld
Skakad Orange
Komplement Blå
Chakra Kronchakrat
Chakra Solar Plexus
Quintessence Lady Portia
Pomander Guld
Tarotkort Prins i bägare
Kunskap och visdom

Karakteristik
tjänande och medkänsla

Personlighet
En emotionell och intuitiv person som går igenom en djup transformation. Tycker det är roligt att få mer kunskap och ge den vidare till andra.

Gåvan
Någon som kan hela andra och är i kontakt med sin egen process. Finner frihet och glädje i att ge service till andra. Kan ha universell kunskap, som förnimmelse och förstå många saker i livet. Någon som är i kontakt med sin egen personliga process- förändringen som sker.

Utmaning
Håller fast vid rädsla och ångest från det förgångna. Självhävdelse kan göra det svårt att skaffa vänner. Kan vara förvirrad och fylld av djup irritation. Fördömande. En möjlig tendens att dra sig undan verkligheten. Känns obalanserad och lider av det.    

Andlig nivå
Uppmuntrar användaren att ändra alla ideal. Hjälper till att lösa upp irritation. Stöttar den förändrings process att lära sig känna sig själv.

Mental nivå
Skär ner på önskan att döma andra genom att bli vänligare mot sig själv. Stödjer användaren så man lättare ser världen mer realistiskt.

Emotionell nivå
Hjälper att komma över djup nuvarande och gammal irritation. Kan ge glädje i ett glädjelöst liv.

Appliceras
Längs hårfästet, runt solarplexus

Affirmation
Jag har mycket att lära och mycket att dela med mig av

Reinkarnation
Kan återknyta med inkarnationer i det gamla Egypten

Riddare i bägare -  Riddarna står för fokusering, mål, hängivenhet och engagemang.
Fokuserad på sina känslomässiga behov och sina egna upplevelser. Genom att inte förtränga sina behov kan de transformeras på ett sant sätt.

Jämför med andra balansoljor

B 32 # 32 Sofia - Relaterad färg

B 40 # 40 Jag Är - Relaterad färg

B 47 # 47 Den gamla själen - Relaterad färg

B 18 # Egyptenflaska / Vändande tidvatten - Relaterad omvänd

B 61 #Sanat Kumara & Lady Venus - Närmsta upplysta variant