#38 Trubadurflaskan II

Topp Violett
Botten Grön
Skakad Djupt grön
Komplement Djupt röd
Chakra Hjärtchakra
Chakra Kronchakra
Quintessence Djwahl Khul
Pomander Grön
Tarotkort Drottning i bägare
Att gå från tanke till känsla

Trubadurerna var fria tänkare under medeltiden som framförde sina "radikala" tankar genom sång, musik och teater. Detta stack så i Katolicismens ögon att Trubadurerna föll offer för inkvisitionens okänsliga och obönhörliga klinga. Många som varit Trubadurer i tidigare liv kan ha problem att i detta livet finna de rätta vägarna för att uttrycka sej, då inkvisitionens ärr fortfarande sitter i själen, och hindrar ett djärvt utvecklande. Detta kan också hjälpa användaren att komma i kontakt med medeltida inkarnationer.
Ur denna synvinkel, jämför också med Katarflaskorna: 7B 7, 31 och 74B 74.
Detta är den andra Trubadurflaskan, och här är färgerna korrekt placerade i förhållande till chakrana i kroppen. Den första Trubadurflaskan #17B 17 är samma färger, men omvänt placerade.
Grunden i båda lagren i denna flaska är Fridsflaskans blå färg #2B 2, detta tillsammans med sanningens gröna färg och intuitionens violetta kan hjälpa oss att finna frid i frågor som påverkar oss - särskilt om de har med relationer att göra.
Det finns många bottnar och många nivåer av mening med just flaska #38 och #17B 17 (och dessutom med #106) och det är en gåva till var och en av oss som använder flaskorna att själva välja riktningen eller djupet på dem. Detta gäller förståss alltid alla flaskor, men det kan finnas en poäng att kommentera det lite extra till just dessa två flaskor, då de handlar om vårt hopp och vår väg (grön) i kombination med vår intuition och andlighet (violett).

Karakteristik
Balans och Urskiljning

Personlighet
En intuitiv, andlig och känslig person. Någon med medkänsla som kan hela andra.

Gåvan
En person som har balans mellan det medvetna och det undermedvetna.  Den moderliga närande inre egenskapen. Den här personen utger naturlig auktoritet och individualitet i dess bästa mening. Är i kontakt med hjärtat och på samma gång har starka känslor för samhället. Har möjlighet att se båda sidorna av situationen och sen göra rätt beslut. En sökare med känslomässig och intuitiv mognad som är vänlig känslig och trygg.

Utmaning
Känslor av underliggande avundsjuka och svartsjuka. Man kan ha brist på tillit på grund av känslomässiga sår. En person som kan uppleva sej desillusionerad, speciellt beträffande förhållanden. Litar inte alltid fullt ut på hjärtat, cilket kan orsaka känslomässiga sår.
Har en stark önskan om lugn och ro, oberoende och ensamhet. Söker balans mellan medvetenhet och omedvetenhet.

Andlig nivå
Fortsätter processen med att finna sanning och nå nya andlig inriktning. Låter användaren upptäcka inte hemligheter och stimulera intuitiva möjligheter. Löser själsliga illusioner och ger andliga erfarenheter från huvudet till hjärtat.

Mental nivå
Kan ge ett överaktivt sinne lite vila. Hjälper individen klara av auktoritets  problem. Ger mer självförtroende och oberoende, genom accepterande av andra. Stödjer integration.

Emotionell nivå
Stödjer hjärtat på alla nivåer, speciellt när hjärnan har styrt hjärtat. Hjälper användaren få förståelse för sitt eget lidande.

Appliceras
Längs hela hårfästet, runt hjärtchakrat. Vid problem med njurar och blåsa appliceras oljan på hela buken. Kan appliceras överallt där man känner smärta

Affirmation
Jag sätter namn på mina känslor

Reinkarnation
Kan hjälpa till att få tillgång till inkarnationer från det medeltida Europa.

Drottning i bägare - Drottningarna är mogen och har utvecklat en stor empati och medkänsla. Kompetent och kan ge stöd och näring. Kraftfull och bestämmande.
Vattendrottningen har en fantastisk intuition och rikt känsloliv. Har en känslomässigt högt utvecklad förmåga att leva i andras liv.
 

Jämför med andra balansoljor

B 17 #17 Trubadurflaska I - omvänd flaska
B 2 #2 Fridsflaskan - Grundfärg i #38
B 3 #3 Hjärtchakraflaskan - Relaterad färg
B 27#27 Robin Hood - Relaterad färg
B 29#29 Sätt igång! - Relaterad färg
#106 relaterad upplyst variant