# 32 Sophia

Topp KungsBlå
Botten Guld
Skakad Djup grön
Komplement Gul
Chakra Solar Plexus
Chakra Tredje ögat
Quintessence Lady Portia
Pomander Guld
Tarot 5 i stavar
Element Eld
Ett budskap om att det kommer positiva händelser

Karakteristik
Avslöja inre sanning

Personlighet
Har massor av karisma och på samma gång disciplin.
En person med inre styrka som orkar ta sig igenom mycket.

Gåvan
Ger värme, support och uppmärksamhet och delger sin visdom till andra. Är i frid. Har förmågan att leva i ögonblicket. Förmåga att kommunicera direkt. Energin finns att vakna upp till vem du verkligen är. Att kunna hjälpa och stödja andra.

Utmaning
Rädslor  och ängslan som man håller inom sig leder tills svårigheter att kommunicera. Man kan lida av svartsjuka, bitterhet och känna sig desillusionerad. Vet inte vem man är eller känner inte frid i det. Känner sig alltid stressad och har svårigheter att vara här och nu. Är besatt av alla sorters irritation som påverkar möjligheten att kommunicera klart och tydligt. Hjälper till att få tillgång till gamla minnen.

Andlig nivå
Hjälper till att överkomma illusioner och att frigöra sig från flyktiga idéer till förmån för mer realistiskt andliga mål. Kan hjälpa användaren finna den sanna identiteten som finns inom oss.

Mental nivå
Stödjer en klar mental riktning. Kan reducera stress och en tro om att man inte kommer kunna klara av att prestera det man ska, för att man inte har tillräcklig kunskap.

Emotionell nivå
Kan ge genombrott efter stagnation, och hjälpa till att finna klarhet I hjärtats angelägenheter. Gör att man agerar istället för att reagera. En person som mår gott med sig själv på grund av kontakten med sin inre visdom.

Appliceras 
Runt hela överkroppen, och var som helst mellan huvud och navel.

Affirmation
Jag släpper taget och öppnar för min inre visdom

Reinkarnation
Flaskan kan förbinda oss med Aztec och Maya inkarnationer

Övrigt
Det är möjligt att någon som väljer den här flaskan på första plats föddes med navelsträngen om halsen.

Fem i stavar - egots upplösning som tvingar oss att förändra något i oss själva och i vår självbild - och då kan kreativiteten och visdomen vara tillfälligt blockerad, som här den kungsblå färgen över guld, Maktkamp - men också visdom och inre seende. Släppa egot - guldet, och gör det genom att använda Din intuition.