# 31 Fontänen

Topp Grön
Botten Guld
Skakad Olivgrön
Komplement Magenta
Chakra Hjärtchakrat
Chakra Solar Plexus
Quintessence Sanat Kumara & Lady Venus
Pomander Guld
Tarot Sex i stavar
Element Eld

Solsken i hjärtat

Denna flaska kan hjälpa till att finna kraftplatser i naturen där utveckling och inre tillfredställelse kan skipas. Guldet representerar den inre underliggande kunskapen om sanningen, och det gröna friheten för dej att finna dem. Det är också stark flaska för att få kontakt med devor, älvor och andra naturväsen. Jämför med Kuthumi #51B 51

Flaskan är också stärkande och lugnande vid tentamen, intervju, konsert och examenstillfällen. Det gröna i hjärtchakrat kan vila och andas, samtidigt som det inre guldet blir tillgängligt. Samtidigt blir den Oliv när den skakas, vilket är framtidens ledarskap och den feminina, intuitiva aspekten av kunnande och lärande.

Gemensamt med #7 B 7och #74 B 74är den gulgröna kombinationen. Skakad blir den olivgrön, som står för feminint ledarskap. Framtiden.

Dessa tre flaskor är varianter på Getsemane trädgård - den plats där Jesus tog de stora beslutet kvällen innan skärtorsdagen - dagen då han skulle komma att bli den eviga symbol för lidande men också frigörelse och förlösande. Flaskan kan alltså vara ett stort stöd inför stora beslut och betydande vägval. Man kan antingen fly ut i öknen till ett torrt men förmodligen "enkelt" liv utan utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Eller så kan man stanna i trädgården och göra det man är här på jorden för att göra.
Att lita på livsprocessen, även om man inte kan se resultatet än, och kanske inte tycks vara i harmoni med hela vår världsliga omgivning - vi vet bara att vi ändå måste fullfölja det.

Den tvekan och de tvivel som Jesus ställdes inför, det yttersta tillitstestet, kan vara något liknande som Dalai Lama sa när han lämnade Lhasa för sista gången. Han beskrev det som en blandning av oro (gul) och frihet (grön).

Detta är också en som representerar Katarerna.
Tänk Dej en närhet inom Kristenheten där alla är lika mycket värda. Där Kvinna och Man är jämbördiga och där inga mässande präster behövs för att komma helt inpå Gud. Ett fullkomligt ekvivalistiskt, reinkarnationstroende, ekologiskt, humanistiskt, vegeterianistiskt, ickematerialistiskt och genomskinligt samfund där alla är välkomna - alla är älskade och alla är respekterade...

Visst låter det som en modern företeelse, en nyandlig strävan och ett helt nutida sätt att möta varandra - men faktum med att det jag beskriver är de tankar en grupp människor som under medeltiden, för 1000 år sedan, formulerade; Katarerna!

Katarerna var en fritänkande och djupt ekvivalistiskt och humanistiskt utbrytargrupp ur Katolicismen i Frankrike under Medeltiden.

Och de inte bara formulerade tankarna, de levde också ut dem - och gissa om Katolska kyrkan blev fullständigt rasande. För här kom en grupp människor som vägrade underordna sig, vägrade förminska sig och vägrade låta sig köpas. Och på så sätt försvann ju också kyrkans makt över dem - och då ansågs de, och är i viss mån fortfarande i skrämmande många kretsar, vara ondskan själv. Kättare. Och faktum med att ordet kättare kommer just från dessa Katarer. Och de är också en av grundorsakerna till att hela den omtalade Katolska Inkvisitionen startade.

För även om man på många håll idag tycker illa om frihetskämpar och även om man också än i dag bekämpar dem med de mest vansinniga och kärlekslösa metoder - så var fantasirikedomen inom plågandets stora konst om möjligt än mer varierande och sprudlande i den medeltida kyrkan. Och under ett antal hundra år lyckades Katolska Kyrkan utrota varenda öppna katar. Ingen överlevde. Ett av de sista slagen stod i borgen Montsegur i Frankrike.

De som i tidigare liv har kopplingar till katarerna kan idag ha svårt att fullt ut våga leva sitt kall eller öppna sej för sitt eget högsta jag - med det sublima men våldsamma katarminnet i kroppen eller sinnet. Då kan någon av katarflaskorna vara den rätta att använda!

Karakteristik
Kunskapen finns i det inre.

Personlighet
Någon som kan uttrycka sin inre visdom, och genom detta nå till sina känslor. Detta skänker personen en ofta djup och sann glädje. En ärlig person med stor integritet.

Gåvan
Balans mellan hjärtats sanning och den inre visdomen som kommer djupt ifrån magområdet. Att väga mellan att spränga sina gränser och samtidigt inte göra våld på hjärtat..

Utmaning
Någon som inte alltid kan uttrycka, eller ens formulera, sina rädslor vilket gör det svårt att fatta beslut. Omedveten eller underliggande avundsjuka och ängslan kan hindra hjärtats positiva känslor att stiga upp till ytan.

Andlig nivå
Skapar kontakt med solen inombords - den behagliga, enkla och skinande lyckan och vardagsglädjen.
Gör användaren mer observant på både omgivningen, och sin egen kunskap.

Mental nivå
Skänker mental stabilitet, mod och hopp. Ger tillgång till den egna erfarenheten och inre kunskapen. Hjälper till att ta den plats man själv känner att man behöver för att utvecklas och skapa.

Emotionell nivå
Användbar då känslomässiga beslut ska fattas. Hjälper också att släppa oplacerbar oro och irritation och åter igen kontakta hjärtats egen glädje.

Appliceras    
Runt Solar Plexus och runt hjärtat.

AffirmationJag släpper min rädsla och finner solsken i mitt hjärta
Jag ger mig hän, och låter solen skina genom mitt hjärta

Sex i stavar - Harmoni, som alltid med sexorna. En personlig seger, något inom sig själv är övervunnit och man har återtagit en positiv kontroll. En känsla också för andras behov, och man är generös och uthållig. Öppen för psykologiska förändringar. Arbete med sina drömmar och visioner. Tillåtelse att låta sig själv vara precis så som man är, och leva just de sanningar man själv har.

 

Jämför med andra balansoljor

B 74 #74 Getsemane Trädgård och Katarerna

B 4 #4 Relaterad färg

B 7 #7 Getsemane Trädgård och Katarerna

B 91 #91 skakas samman som Olivgrön

B 51 #51 Kontakten med devor och änglar