Bottle # 28 Maid Marion# 28  Maid Marion

Topp Grön
Botten Röd
Skakad Djupt Röd
Komplement I sig själv Jfr: 27 Robin Hood
Chakra Rotchakrat
Chakra Hjärtcharkat
Quintessence Kristus
Pomander Smaragdgrön
Pomander Röd
Tarot Nio i stavar
Element Eld

Rött och grönt har i sig en egen inneboende harmoni då det ju är komplementfärger. Det finns också en balans mellan det maskulina (röd) och det feminina (grön). Däremot kan denna inneboende harmoni också ha hamnat i obalans, och här är det den röda som ligger i det undermedvetna, och den gröna som finns i det medvetna sinnet. Jämför med syster/broderflaskan Robin Hood #27B 27. Det har också att göra med balansen mellan det analytiska och det intuitiva.

I berättelsen om Robin Hood och Maid Marion lär vi oss att Sheriffen från Nottingham mycket väl visste att Marion bryr sej mycket om Robin. Detta använder sig sheriffen, och behandlar Marion illa - fastän det egentligen är Robin Hood han vill åt.

Robin Hood har gett upp allt, namn, hem och land för att leva i skogen tillsammans med ett antal andra revolutionärer och tillsammans arbeta på en ny och bättre värld. Marion ser också problemen med den nya lagstiftningen som Prins John driver igenom - men hon har svårt att lämna sitt bekväma hem med stora salar, tjänare och överflöd av mat och värme. Å andra sidan använder hon sin maktposition till at hjälpa till därifrån - och medan Robin Hood är den stora idealisten, så för också Marion gjort en hel del, men hon gör det på sitt sätt.

När en maskulin person, eller en man, kan ha problem med de kvinnliga och feminina sidorna hos sig själv, och andra. Och ett val av denna flaskan kan poängtera vikten av att finna en inre balans mellan det maskulina och det feminina.
När en feminin person, eller en kvinna, väljer denna indikerar det ofta att hon på olika nivåer tillåter sig att "trampas" på, men när hon är i sin potential är hon stark och öppenhjärtlig. HBT, transgender (kanske i synnerhet FtM) Jfr #27B 27.

En ny start - ett uppvaknande av hjärtat

Karakteristik
En pionjär som alltid kan se situationer från ett nytt, fräscht perspektiv.

Personlighet
En pålitlig och i grunden glad person, som också är ärlig mot sig själv.
En klarhet, och "nykterhet", i tanken.

Gåvan
Litar på, och följer, sin egen intuition - och kan stå upp för det den tror på.

Utmaning
Att våga lita på sitt eget omdöme. Att inte gå in i Offerroll eller martyrskap. Att inte låta andra gå över den - som en dörrmatta. Kan tro att andra är emot den. Att lita på andra och våga ha tillit till det när beslut ska tas. Lidande i fråga om skilsmässa och separation.

Andlig nivå
Hjälper personen att frigöra sig från gamla och destruktiva mönster och relationer.
Hjälper att finna en ny, inre kraftkälla och att överkomma självtvivel.

Mental nivå
Att se sig själv som ny. Gör svåra beslut lättare att ta, och att stå för - också i kommunikation med andra.

Känslomässig nivå
Frigör förminskande mönster och självbilder, särskilt de där andra dominerar. Ger styrka att stå upp för sig själv. Uppmuntrar lyckokänslor. Hjälper till att öppna för frihetskänslor, efter att ha varit instängd.

Appliceras    
Runt hela bålen, men särskilt över hjärt- och rotchakra.

Affirmation
Jag finner styrka i att vara den jag är

Tarot
Nio i stavar - Stor styrka, men man kan ändå se osäker ut, som om man vill hålla fast i eller vid något. Något som är uppbyggt och värnat om efter eget hårt arbete.

Jämför med andra balansoljor

B 27 #27 Omvända flaskan

B 30 #30 relaterad flaska

B 10 #10 skapar #28 tillsammans med #6

B 6 #6 skapar #28 tillsammans med #10

B 21 #21gemomlyst variant.

B 99 #99 genomlyst variant