# 27  Robin Hood

Bottle #27 - Robin Hood

Topp Röd
Botten Grön
Skakad Djupt röd
Komplement I sig själv - Jfr 28 Maid marion
Chakra Rotchakrat
Chakra Hjärtchakrat
Quintessence Djwal Khul
Pomander Röd
Pomander Smaragdgrön
Tarot Tio i stavar
Element Eld
 

Den fulländade balansen mellan huvudet och hjärtat, och tillika roten och hjärtat, där vi finner den mest harmoniska balansen mellan det maskulina och det feminina inom oss själva. Balansen mellan det extroverta och det introverta - mellan det offensiva och det defensiva - mellan det analytiska och det intuitiva. Hänger tätt samman med syster/broderflaskan #28B 28Maid Marion.

Robin Hood som enligt legenden föddes som en nobel man av huset Loxely, och som genom sina uppoffringar av det materiella (röd) som han upplevde "åt upp honom" kunde finna den perfekta inneboende balansen mitt i natur, skog och rättvis empati (grön).

Feminina personer, och kvinnor, kan ha svårt att relatera till mans och/eller fadersfigurer, och flaskan kan här hjälpa till att komma över former av energimässigt utnyttjande.

Detta är den starkaste flaskan för att på ett rent fysisk plan indikera eller arbeta med olika former av transexualism. En flaska för alla transgender (och HBT), kanske i synnerhet MtF. Jämför med #28 B 28Maid Marion.

Att med glädje släppa fram hela personen - och se att den är hel i sig!

Karakteristik
Entusiasm och stigfinnare för varje persons egen väg.

Personlighet
En ofta framgångsrik person med förmåga till koncentration, uthållighet och bestämdhet.
Har en stor känsla för harmoni.

Gåvan
Med och hjärta - och som vågar ta steget in i det okända.

Utmaning
Könsidentitetsproblem. Problem med den egna inre kontakten med sin egen maskulinitet resp. femininitet. Kan söka intriger. Kan uppleva livet "svårt" och att det kämpar emot personen. Att inte känna sig tyngd av för mycket ansvar. Tillåter sig inte att känna, undertrycker effektivt ilska och avund.

Andlig nivå
Transformerar och klarar fastnade situationer på en Andlig nivå. Hjälper till med "Andlig disciplin" och inspirerar till att se vikten av det andliga arbetet. Hjälper användaren att följa sin väg, och samtidigt ge plats åt Andligheten att utvecklas i sin egen takt.

Mental nivå
Användbar vid splittrad eller kluven personlighet.
Ger mer självmedvetenhet och större självkänsla - i synnerhet i relationer där man tidigare agerat passivt.

Emotionell nivå
Hjälper att läka sår efter separation och skilsmässa.
Bidrar till att överkomma en känsla av att vara iakttagen eller bli bedragen - Paranoia.

Appliceras
Runt hela bålen, men särskilt över hjärt- och rot chakra.
 

Affirmation
Jag ser Ljuset genom träden.

Tarot
Tio i stavar - Någon som kanske bär på för mycket åt andra människor, och inte sätter på sin "egen gasmask först..."

Jämför med andra balansoljor

B 28 #28 Omvända flaskan

B 29 #29 relaterad flaska

B 10 #10 skapar #27 tillsammans med #6

B 6 #6 skapar #27 tillsammans med #10

B 92 #92 närmsta upplysta nyans, dock med gult i både övre och undre lagret.

B 57 #57 relaterad upplyst nyans.