# 26 Eterisk RäddningBottle #26 - Shock Bottle/Etheric Rescue/Humpty Dumpty (Humpty Dumpty)

Topp Orange
Botten Orange
Skakad Orange
Komplement Blå
Chakra Navelchakrat
Tarotkort Prinsessa i stavar
Quintessence Lau tsu & Kwan Yin
Quintessence Sanat Kumara & Lady Venus
Pomander Orange
Set Chakra Set
Set Räddnings Set
Hjälp vid Chock, på alla nivåer

Karakteristik
För att gå bortom sina egna begränsningar och för att möta nya utmaningar.

Personlighet
En nöjd, intelligent och oberoende person med djupa insikter och visdom.
Älskar djur. Har tillfredställande sexuellt liv.

Gåvan
Agerar snarare än att reagera Att lära sig själv genom att hjälpa andra.

Utmaning
Ett behov av att släppa det förgångna och koncentrera sig på nuet. Oförlöst chock kan göra att en inre obeslutsamhet växer. Svårigheter med relationer och förhållanden. Att bära på ilska och rädsla.
Kan tidigare ha blivit utnyttjad. Överdrivna reaktioner på människor och situationer. Kan ta förhastade beslut.

Andlig nivå
Återhämtning efter beslut som inneburit besvikelse eller chock. Kommer med högre insikter.

Mental nivå
Hjälper vid depressiva tillstånd orsakade av okända rädslor. Hjälper användaren tillbaka till nuet.

Känslomässig nivå
Frigör användaren från destruktiva tankar orsakade av chock. Stödjer psyket under dramatiska livsskeden.

Appliceras
Längs hela vänstra sidan, från öronsnibb ner till höft. Runt navelchakrat. eller över hela kroppen

Affirmation
Det enda bestående i livet, är förändring

Jag njuter av livets förändringar

Övrigt
Hjälper till att neutralisera och jämna ut auran efter chock, operation etc.
En av Aura-Soma´s utan tvekan mest populära flaska.
Utmärkt att använda till djur, särskilt om de är sövda eller medvetslösa. Appliceras på deras mage.

Prinsessa i stavar - står för det yngre, erbjuder nya möjligheter och erbjuder nya möjligheter - men något kan behöva mogna och fördjupas.
Eldprinsessan har ett fint självförtroende och besegrar sina rädslor. Hon följer flödet på ett fantastiskt sätt och finner kraft i det. Vågar visa nya sidor av sig själv. Söker nya vägar för utveckling. Entusiastisk, otålig, uppriktig och ohämmad