#20 Barnens räddningsflaska ~ Stjärnbarn

 

Topp Blå
Botten Rosa
Skakad Violett
Komplement Orrange
Chakra Alla chakran, följ intuitionen
Tarotkort Eonen
Quintessence Lady Nada
Orion & Angelica
Pomander Rosa
Set Nya tidsålderns barnset
Grundchakraset
Set Chakra Set
Kommunicerar ovillkorlig kärlek

Karakteristik
Intuitiv Kärlek Balans mellan kvinnligt och manligt - kärlek och tillit. Den blandade violetta transformationen har skett, och man accepterar sig själv fullt ut, och kan uttrycka det.

Personlighet
Någon med inre frid som kan ge näring och villkorslös kärlek till andra. Någon som kommunicerar med inlevelse och känsla och som förstår att kärlek kan transformera.

Gåvan
Läker barnet i alla områden, även barnet vi en gång var - det inre barnet. Balans mellan manligt och kvinnligt.  En optimist som kan utnyttja optimismen konstruktivt. Uttrycker djup inre frid och har frid med självet. Är i kontakt med sin intuition och kan uttrycka det. Möter livet med ett barnlikt öppenhet och har stor medkänslighet.

Utmaning
En person som behöver lösa problem som uppstått i barndomen. Ett behov av att förlåta och acceptera sig själv. Känner sig skild från inspiration och kärlek. Ständigt ifrågasatt dömd och fälld av sig själv. Ett stort behov av själv accepterande. Är kanske ostabil och har svårt att vara bestämd.

Andlig nivå
Återknyter kontakten till själsnivån. Förenas med den nivån av kärlek som transformerar allting. Stödjer andligt nyvaknande och löser andliga desillusioner. Hjälper till att integrera de delar som ännu inte har blivit integrerade.

Mental nivå
Stödjer den fridfulla harmoniseringen av det inre barnet och etablerar balans mellan den manliga och kvinnliga energierna. Är användbar vid alla problem som har upphov i barndomen. Tillåter personen att faktiskt förvärva vad den behöver.

Emotionell nivå
Lyfter fram känslan av kärleks brist vilket påverkar och ändrar alla känslomässiga mönster. Sörjer för ett mjukt stöd under svåra situationer. Hjälper att nå sin intuition.

Appliceras    
Överallt på kroppen, vid tandsprickning hos barnet kan man applicera oljan på käken. OBS! endast yttre användning.

Affirmation
Att älska är att släppa rädslan

Jag släpper min rädsla
Jag leker med mitt inre barn - jag ÄR mitt inre barn

Övrigt
Del av Aura-Somas  Den nya tidsålderns barnserie, och är speciellt användbar när man arbetar med det inre barnet.
Denna flaska kan relateras till den klassiska historien om Anden i Flaskan, och i denna flaska är det ett barns oskuldsfullhet och närhet till förlåtelse som kommer fram då vi använder den.
Används med fördel från den lilla plastflaskan, som inte heller är personlig, utan kan användas av alla. Särskilt god för att arbeta med lekfullhet, idéer och öppenhet i möten.

Reinkarnation
Visar ofta på något från en inkarnation där man dog redan som barn.

Eonen - Vi kan inte längre dölja sanningen för oss själva. Perspektiv. Vad vill jag med det nya - mitt liv. Vi har arbetat oss igenom hela cykler och alla arketyper - och det vi sått får vi nu skörda. Det som varit inlåst i det undermedvetna kan nu befrias. Ett upplevande av livet.
Det som larven kallar världens ände - kallar mästaren en fjäril.

Livets träd
Stigen mellan 8 Hod & 10 Malkuth