#2 FridsFlaskan

Topp Blå
Botten Blå
Skakad Blå
Komplement Orrange
Chakra Halschakrat
Quintessence El Morya
Pomander Blå
Tarot Översteprinsessan
Set Chakra Set
Det blå representerar den totala friden. Lugnet. En varm sommarhimmel utan några som helst distraherande moln. Bara en djup stillhet. Ett lugn bortom tänkandet.

Fantastisk att använda vid alla övergångar, inte bara död utan också Födsel. Likväl avgörande övergångar i livet, allt för att få det att löpa både smidigt, och med det gränslösa lugnet i behåll. Å andra sidan utmanar också den blå färgen oss att ta tag i vår egen balans, eller frånvaro av den. Här är det framför allt balansen mellan det maskulina och det feminina som det handlar om. Moders och Fadersharmonin.

Moderenergin fås också genom att den helblå flaskan kan representera Jungfru Marias Mantel, en omhändertagande Pietá för oss att finna trygghet inom.

#2 finns gömd i många, många av flaskorna i AuraSoma, eftersom det är en av de rena primärfärgerna. Också rent numerologiskt kommer den åter på många ställen.

Med den närande blå färgen i både under och övre lagret kan vi öka tilliten till vår egen förmåga genom att vila i vårt varande, och detta hjälper oss #2 med.

Oljan skänker lugn, och är särskilt lämplig ex vid sänggående. Barn som har problem när de får tänder kan också hjälpas om denna olja appliceras runt hela käken. OBS endast för utvärtes bruk!

Etablerar kontakten med Din sanna, inre Frid

Karakteristik
Jungfru Marias blå helande mantel. Fridfull och ren kommunikation.

Personlighet
Har en stor tillit till livsprocessen, och delar den till andra.Stort inre lugn och utvecklad harmoni.

Gåvan
Någon som verkligen har förmågan att kommunicera Lugn och Andlighet till andra.
Har låtit den Högre viljan komma igenom, och vet, med hela sitt väsen, att den verkliga näringen kommer "uppifrån". Kontakt med Eva, Isis eller Maria - för att finna den feminina sidan i sitt inre.

Utmaning
Svårigheter med förebilder i allmänhet och föräldrar i synnerhet.Svårt att släppa taget om problem. Svårighet att hålla fokus och känna lugn Rädsla för det okända.

Andlig nivå
Stora möjligheter att utveckla kanalisering och informationsspridande från andra dimensioner. Renar Auran och skänker stillhet och fokus. Hjälper vid övergången till Andra Sidan.

Mental nivå
Hjälper upp kontakten med kreativitet och intuition.Stödjer vid uppträdande eller att tala inför människor, etc.

Emotionell nivå
Hjälper att balansera humörsvängningar, särskilt om de har en cyklisk uppkomst, ex. Fullmåne eller menstruation.Uppmuntrar vila och tystnad. Hjälper vid tydande av drömmar.

Appliceras
Hårfäste, nacke och hals.

Affirmation
Jag andas in Frid - Jag andas ut Frid
Jag Är Frid

Tarot
Översteprästinnan -
Dualiteten i det extremt maskulina och det extremt kvinnliga. Faderns beskydd och moderns näring. Djup inre frid. I motsats till magikerns skapande, står hon för den mer passivt skapande kraften. Stark inre röst. Meditativ. Vägledning genom drömmar.

Livets träd
Stigen mellan 1  Kether & 6 Tipharet
Jämför # 80
B 80 & #102B 102
Jämför med andra balansoljor

B 12 #12 Relaterad färg i Frid i den nya tiden
B 60 #60 Relaterad färg i Kwan Yin
B 50 #50 Genomlyst; El Morya
B 80 #80 Återresan i Tarot; Artemis

B 64 #64 Djwal Kuhl är Fridsflaskans Quintessence