# 16  Den Violetta mantelnBottle #16 - The Violet Robe

 

Topp Violet
Botten Violet
Skakad Violet
Komplemen Gul
Chakra Kronchakrat
Tarotkort Tornet
Quintessence Saint Germain
Pomander Violet
Set Utökat  Chakra Set
Andlig Överlevnad

Karakteristik
Baserar sitt liv på Andliga aspekter. Andligt uppvaknande och total transformation.

Personlighet
Någon som går igenom stora förändringar, mot insikt och ny livsinriktning.
Får ofta spontana "upplysningar"

Gåvan
Att bli medveten om vem man är, och varför man är här. Att söka aktiv, inre frid. Är i kontatk med sin transformativa andlighet, och hjälper andra med sin. Stor Andlig och Psykologiskt healing.

Utmaning
Självdestruktiva, snudd på suicidala tendenser. Ett behov av att ta itu med dold ilska, eller en grälsjuk sida. Behöver läka sorg och gå vidare. Svårighet att skilja på dröm och verklighet.

Andlig nivå
Hjälper att balansera behovet av att äga, i förhållande till att ge och få.
Hjälper användaren att känna igen sitt eget högre jag.

Mental nivå
Visar på gamla mönster och destruktiva tendenser som vill förändras.

Emotionell nivå
Hjälper barn som är rädda för att gå till skolan. Hjälper till att komma över sorg och en känsla av att vilja fly till Andra Sidan. Visar på de positiva aspekterna av en separation.

Appliceras    
Längs hela hårfästet.

Affirmation
Jag förverkligar mitt syfte
Herre, visa mej vägen, och ge mej mod att vandra den

Tornet - Alla illusioner raseras - allt som byggts på lösgrund (ex på djävulen kort 15) måste raseras. Det vi krampaktigt försöker hålla fast vid bryts ner. Den mänskliga kroppen utsätts för en reningsprocess - en varningsklocka för att något är ur balans. Och allt detta sker till det bästa - för när Tornet gjort sitt finns det inget längre att vara rädd för. Vi har överlevt.

Livets träd
Stigen mellan 7 Netzach & 8 Hod - mellan tankar och känslor.
Jämför #94