#14 Visdom i den nya tidsåldern

Topp Klar
Botten Guld
Skakad Guld
Komplement Kungsblå
Chakra Solar Plexus
Quintessence Lady Portia, Seraphis Bey
Pomander Guld
Tarot Konsten/Alkemisten
Set Den nya tidsålderns barn

Klarhet för nya Tidens Visdom 

Personlighet
Förmögen att känna stor lycka. Ett inspirerad och meningsskänkande stjärnbarn. 

Gåvan
Visdomen och klarheten att upptäcka den inre visdomen. Det inre jaget. Att finna frihet genom att använda den inre visdomen. Förmågan att tro på sig själv ger lyckokänslor.
Silver och guld - solen och månen - manligt kvinnligt - guld och silver... att förena det oförenliga. Se Tarot nedan.
 

Utmaning
Ett behov av att se varifrån ens rädslor kommer och vad de beror på. Kan vara  att man tvivlar på sig själv, har dåligt självförtroende. Man behöver frigöra sig från svåra minnen så att helande processen kan starta. 

Andlig nivå
Tar bort pressen av förväntningar på sig själv. Ger stöttning, positiva energier och glädje när man jobbar med själen. Stöttar i att målet inte ska sättas för högt utan snarare att man jobbar säkert och flyttar en sten i taget.   

Mental nivå
Ger modet att titta närmare på svåra fakta i sitt eget liv. Hjälper även till att släppa otrevliga minnen och självkritiskt tänkande. 

Känslomässig nivå
Hjälper och stöttar centrering, även i turbulenta tider. Bygger upp känslomässig nivå. Speciellt rörande allmän irritation och förväntningar. 

Appliceras    
Över solarplexus 

Affirmation
Ju mer jag släpper på min rädsla, desto mer öppnar jag mig för min egen inre sanning 

Reinkarnation
Hjälper till att läka fysiska sår från tidigare liv. 

Övrigt
Hjälper barn vid skolstarter. 

Konsten - Födelsen av ett nytt medvetande, förenandet av det oförenliga. Att förvandla det oäkta metallerna till guld - att förvandla det vi inte längre behöver till visdom och tillit.
Egot har raserats i döden, och man är redo att gå ut i världen igen. Rollspelen är borta, och själen kan uttrycka sig fritt. Den gyllene medelvägen.
 

Livets träd
Stigen mellan 6 Tipharet & 9 yesod
Jämför #92